ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิชัย ชัยจิตวณิชกุล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| death_place =
<!----------พรรค---------->
| party = [[พรรคพลังพลเมืองไทย|พลังพลเมืองไทย]]
| party =
<!----------อื่นๆ---------->
| spouse = จารุวรรณ ชัยจิตวณิชกุล
นายแพทย์วิชัย เคยดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองหลายตำแหน่ง และในปี พ.ศ. 2540 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/E/100/3.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนพิเศษ 100ง วันที่ 24 ตุลาคม 2540</ref> ซึ่งเป็นช่วงหลังเกิด[[วิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540]]
 
ในปี พ.ศ. 2561 เขาได้ร่วมกับนักการเมืองหลายคนในการสนับสนุนการจัดตั้งพรรคการเมืองใช้ในชื่อ[[พรรคพลังพลเมืองไทย]]<ref>[https://www.posttoday.com/politic/news/538099 อดีตสส. 30 คน ตั้งพรรคพลังพลเมืองสู้เลือกตั้ง]</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
ผู้ใช้นิรนาม