ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
# '''ศาสตราจารย์ นายแพทย์[[หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์]]'''
 
;
; [[ท้าววนิดาพิจาริณี (บาง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)]]
ท้าววนิดาพิจาริณี (บาง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) มีบุตรธิดา 3 คน ดังนี้
## พันโทสุรธัช บุนนาค
 
;
; หม่อมอุบะ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นามเดิม อุบะ เศวตทัต บุตรี ขุนอักษรนิตร (ผล) เศวตทัต กับ หวั่น บุญธร
# หม่อมหลวงกมล สนิทวงศ์
# หม่อมหลวงสารภี สนิทวงศ์ (ท่านผู้หญิงสารภี มิ่งเมือง)
ผู้ใช้นิรนาม