ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
== บุตร-ธิดา ==
; ท่านผู้หญิงตาด วงศานุประพัทธ์
ท่านผู้หญิงตาด วงศานุประพัทธ์ (สาวตาด สิงหเสนี) เป็นธิดาพระยาณรงค์เรืองฤทธิ์ (เอม สิงหเสนี) กับคุณหญิงขลิบ ณรงค์เรืองฤทธิ์<ref name="กรมหลวงฯ">{{อ้างหนังสือ|ผู้แต่ง=อรวรรณ ทรัพย์พลอย|ชื่อหนังสือ=พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท ปราชญ์ผู้เป็นกำลังของแผ่นดิน|URL=|จังหวัด=กรุงเทพฯ|พิมพ์ที่=สร้างสรรค์บุ๊คส์|ปี=2552|ISBN=978-974-341-578-4|จำนวนหน้า=352}}</ref> มีบุตร-ธิดา 6 คน คือ
# '''[[หม่อมหลวงจรูญ สนิทวงศ์|หลวงจรูญสนิทวงศ์ (หม่อมหลวงจรูญ สนิทวงศ์)]]''' เสกสมรสกับ หม่อมหลวงรวง สนิทวงศ์ และหม่อมหลวงฟ่อน สนิทวงศ์ ธิดา[[หม่อมราชวงศ์สุวพันธุ์ สนิทวงศ์]] มีธิดารวม 3 คน ดังนี้
## ท่านผู้หญิง[[อรุณ กิติยากร ณ อยุธยา]] ภริยา[[หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร]]
 
; [[ท้าววนิดาพิจาริณี (บาง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)]]
ท้าววนิดาพิจาริณี (บาง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) นามเดิม บาง ณ บางช้าง<ref>สมภพ ภิรมย์, ศาสตราจารย์ น.อ. "สาแหรกครอบครัว (Family Tree) ลำดับพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์เฉพาะสายที่สืบราชสมบัติ". ''พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์''. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:อมรินทร์การพิมพ์. 2528</ref> มีบุตรธิดา 3 คน ดังนี้
# '''[[หม่อมหลวงบัว กิติยากร|หม่อมหลวงบัว สนิทวงศ์]]''' เสกสมรสกับ[[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ|หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร]]) มีบุตรธิดา 4 คนดังนี้
## [[หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร]]
## พันโทสุรธัช บุนนาค
 
; หม่อมอุบะ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
นามเดิม อุบะ เศวตทัต
# หม่อมหลวงกมล สนิทวงศ์
# หม่อมหลวงสารภี สนิทวงศ์ (ท่านผู้หญิงสารภี มิ่งเมือง)
ผู้ใช้นิรนาม