ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานนครราชสีมา"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* พ.ศ. 2558 สายการบินกานต์แอร์ เปิดเส้นทางการบินเชื่อมภูมิภาค นครราชสีมา - เชียงใหม่ เริ่มทำการบินวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 และต่อมาต้องยกเลิกการทำการบิน เนื่องจากปัญหาด้านใบอนุญาตทำการบิน
 
* พ.ศ. 2560 สายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส เปิดให้บริการเส้นทางบิน นครราชสีมา - เชียงใหม่, ภูเก็ต และดอนเมือง ในเดือนธันวาคม ต่อมาสายการบินดังกล่าว ได้ทำการลดเที่ยวบินภูเก็ตและเชียงใหม่ จากบินทุกวันเป็น 4 เที่ยวบิน/สัปดาห์ ต่อมาไม่นานสายการบินก็ได้ทำการยกเลิกเส้นทางการบินภูเก็ตแบบไม่มีกำหนด และลดเที่ยวบินเชียงใหม่เป็น 2 เที่ยวบิน/สัปดาห์เพราะจำนวนผู้โดยสารใช้งานไม่มากประกอบกับสนามบินที่ไกลจากตัวเมืองทำให้เกิดการยกเลิกขึ้น
* พ.ศ. 2561 สายการบินพัทยา แอร์เวย์ เตรียมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบบินตรงข้ามภูมิภาคจากเมืองชายฝั่งอย่าง เมืองพัทยา-ระยอง(ท่าอากาศยานานาชาติอู่ตะเภา) ถึงภาคอีสาน เมืองนครราชสีมา แบบเที่ยวบินประจำทุกวันไม่มีวันหยุด ประมาณช่วงกลางปี 2561 อีกด้วย ซึ่งนับได้ว่าเป็นสายการบินลำดับที่ 2 ที่จะเปิดให้บริการในเส้นทางนี้รองจากสายการบินนิวเจนแอร์เวย์ที่ทำการบินอยู่แล้วก่อนหน้านี้ และนอกจากนั้น บริษัท พัทยาเอวิเอชั่น กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ สายการบินพัทยาแอร์เวย์ ได้เข้าร่วมหารือประชุมกับสภาหอการค้าและบริษัทเอกชนผู้ร่วมลงทุนในจังหวัดนครราชสีมาเกี่ยวกับการจัดตั้งสายการบินท้องถิ่น นามว่า '''ราชสีมา แอร์เวย์''' เพื่อมอบเป็นของขวัญแห่งความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวโคราชได้ใช้บริการกันอีกด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยผลกระทบต่อสุขภาพ สภาพแวดล้อมและดำเนินการด้านใบอนุญาตในการทำการบิน คาดว่าจะแล้วเสร็จ และสามารถเปิดดำเนินการทำการบินได้ประมาณ ช่วงกลางปี 2561
 
ผู้ใช้นิรนาม