ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บัณฑิต เอื้ออาภรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| footnotes =
|predecessor=[[ภิรมย์ กมลรัตนกุล|ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล]]}}
'''ศาสตราจารย์ บัณฑิต เอื้ออาภรณ์''' [[อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]คนปัจจุบัน อดีตคณบดี[[คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] กรรมการสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนผู้บริหารและอดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<ref>ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 20 เมษายน 2559. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/090/2.PDF (12 พฤษภาคม 2559 ที่เข้าถึง).</ref> บัณฑิตเป็นอธิการบดีคนที่ 2 ในวาระการดำรงตำแหน่ง[[รายนามนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]ของศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ และเป็นอธิการบดีคนแรกในวาระการดำรงตำแหน่ง[[รายนามนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย|นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]ของศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์[[ภิรมย์ กมลรัตนกุล]]
 
หลัง[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557]] ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตามคำสั่งหัวหน้า[[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]] ที่ 34/2560<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/179/61.PDF</ref><ref>"หัวหน้า คสช.เปลี่ยน “กุนซือบอร์ดบีโอไอ” ดึง “อธิการบดีจุฬาฯ-เลขาธิการ สวทน.” เสียบ." Manager Online. July 12, 2017. Accessed July 15, 2017. https://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9600000070967.</ref>ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/2560 <ref>[https://www.thairath.co.th/content/865567 นายกฯ เซ็น ตั้ง 39 ผู้ทรงคุณวุฒิ ป.ย.ป.แล้ว คนดังเพียบ!]</ref> กรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ในรัฐบาล พลเอก [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/205/111.PDF</ref>
331

การแก้ไข