ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายนามนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| insigniacaption = ตราประจำมหาวิทยาลัย
| imagesize = 150px
| image = สุชาดา กีระนันทน์Pirom.jpg
| incumbent = ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. คุณหญิงนายแพทย์[[สุชาดาภิรมย์ กีระนันทน์กมลรัตนกุล]]
| incumbentsince = [[75 กุมภาพันธ์มีนาคม]] [[พ.ศ. 25552561]]
| style =
| residence =
331

การแก้ไข