ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข้าหลวง"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 ปีที่แล้ว
เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* [[ข้าหลวงต่างพระองค์]] (Governor-General) ผู้แทนที่กษัตริย์ส่งไปประจำและปกครองอาณานิคม มีอำนาจสูงสุดในนิคมนั้นๆ
* [[ผู้แทนข้าหลวง]] (Lieutenant-Governor) ผู้ว่าการประจำมณฑลต่างๆ
* [[รองข้าหลวง]] (Deputy Governor) เทียบเท่าผู้แทนข้าหลวง ปรากฎปรากฏเฉพาะในอาณานิคมของอังกฤษในทวีปอเมริกาเหนือ
* [[ข้าหลวงใหญ่]] (High-Commissioner) ผู้ตรวจการณ์ซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลงานอย่างใดอย่างหนึ่ง
* [[ข้าหลวงเอก]] (Chief Commissioner) ผู้ตรวจการณ์ซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลมณฑล
393,742

การแก้ไข