ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประธานาธิบดีสหภาพโซเวียต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|post = ประธานาธิบดี
|body = สหภาพโซเวียต
|insignia = Standard of the President of the Soviet Union (fictional).svg
|insigniasize = 120px
|insigniacaption = '''ธงประจำตำแหน่งอย่างไม่เป็นทางการ '''
|image = Mikhail Gorbachev 1987 b.jpg
|imagesize = 120px