ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน''' หรือ '''หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง''' เป็นหน่วยงานขึ้นในสังกัด[[กองทัพบกไทย|กองทัพบก]] เดิมใช้ชื่อว่า '''กรมการรักษาดินแดน''' (ร.ด.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2491 มีภารกิจหลัก คือ เตรียมกำลังสำรองให้แก่กองทัพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรมเยาวชนของชาติ อันได้แก่ [[นักศึกษาวิชาทหาร]] (นศท.)<ref name=หน่วย>{{cite web|title=หน่วยบัญชาการกำลังสำรอง : ความสำคัญ|url=http://www.gis.finearts.go.th/fad50/fad/display_data2.aspx?id=0005384|publisher=หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน|accessdate=2018-03-06}}</ref>
 
ปัจจุบัน มีที่ทำการตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2 [[ถนนเจริญกรุง]] แขวงพระบรมมหาราชวัง [[เขตพระนคร]] [[กรุงเทพมหานคร]] ตัวอาคารสร้างขึ้นด้วย[[สถาปัตยกรรมแบบปัลลาดีโอ]]<ref>{{cite web|url=http://www.sanfah.com/portfolio/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3-season-1-%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87|work=[[พินิจนคร]]|title=เจริญกรุง แรกมีความศิวิไลซ์ในสยาม|date=2009-02-02}}</ref> มีความสวงยงามสวยงาม ตั้งแต่ พ.ศ. 2466 โดย[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ในที่ ๆ เคยเป็นสวนเจ้าเชตุ และ[[วังท้ายหับเผย]] ถือเป็นอาคารอนุรักษ์แห่งหนึ่ง<ref name=หน่วย/> โดยครั้งก่อตั้งใช้ชื่อว่า '''กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์'''<ref>{{cite web|url=http://www.thapra.lib.su.ac.th/ratanagosin/org-ruksadindean.htm|title=กรมการรักษาดินแดน
|work=ข้อมูลเกาะรัตนโกสินทร์}}</ref>
 
ผู้ใช้นิรนาม