ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลตำบลปากปวน"

          มีเนื้อที่ทั้งหมด ๔๔ ตร.กม.  หรือประมาณ ๒๒,๖๓๕ ไร่  สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  
 
 
==อาณาเขตตำบล==
*ทิศเหนือ  ติดกับ  ตำบลนาโป่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย
*ทิศใต้  ติดกับ  ตำบลวังสะพุง  [[อำเภอวังสะพุง]]  จังหวัดเลย
*ทิศตะวันออก  ติดกับ  ตำบลผาน้อย  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย
*ทิศตะวันตก  ติดกับ  ตำบลเขาหลวง  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย