ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย"

(ไม่มีอ้างอิง)
| float = right
| bars =
{{bar percent|[[โปรเตสแตนต์]]|blue|5354.6356}}
{{bar percent|[[โรมันคาทอลิก]]|yellow|4645.3744}}
}}
{{bar box
| float = right
| bars =
{{bar percent|[[โปรเตสแตนต์]]|blue|90.6493}}
{{bar percent|[[โรมันคาทอลิก]]|yellow|98.2090}}
{{bar percent|[[ออร์ทอดอกซ์]]|red|0.1617}}
}}
 
เมื่อวันที่ [[151 มกราคมมีนาคม]] [[พ.ศ. 25602561]] [[คริสต์ศาสนิกชน]]ในประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกรวม 820837,291064 คน คิดเป็นร้อยละ 1.2527 ของประชากร 65,729,098 คน และ[[โบสถ์คริสต์|คริสต์ศาสนสถาน]] 5,598871 แห่ง ซึ่งสำรวจโดยองค์กรของคริสต์ศาสนาในนิกายต่าง ๆ ได้แก่
* มูลนิธิอีสตาร์
* สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย
| rowspan = 14| [[ไฟล์:Christian flag.svg|70px]]<br />'''[[โปรเตสแตนต์ในประเทศไทย|โปรเตสแตนต์]]'''
|-
| [[ภาคเหนือ]] || 243248,604688
|-
| [[ภาคกลาง]] || 9096,524692
|-
| [[ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ]] || 3840,066554
|-
| [[ภาคตะวันตก]] || 3230,046583
|-
| [[ภาคใต้]] || 2225,023900
|-
| [[ภาคตะวันออก]] || 1314,654237
|-
| '''รวม''' || '''439456,917690 (0.66937%)'''<ref>{{cite web|title=แผนที่แสดงจำนวนคริสเตียน|url=http://estar.or.th/งานวจย%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A7-ฐานขอมลharvest/แผนทแสดงจำนวนครสเตยน%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%99.html|publisher=มูลนิธิอีสตาร์|accessdate= 151 มกราคมมีนาคม พ.ศ. 25602561}}</ref>
|-
!คริสตจักร || จำนวนโบสถ์ (แห่ง)
|-
| [[สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย]] || 2,674846 (5354%)
|-
| [[สภาคริสตจักรในประเทศไทย]] || 1,724 (3433%)
|-
| คริสตจักรอิสระ || 514528 (10%)
|-
| [[แบปทิสต์|สหคริสตจักรแบ๊บติสต์ในประเทศไทย]] || 162166 (3%)
|-
| '''รวม''' || '''5,074264'''<ref>{{cite web|title=ที่อยู่คริสตจักร|url=http://http://estar.or.th/งานวจย%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A7-ฐานขอมลharvest/tuthai.org%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%99.html|publisher=มูลนิธิอีสตาร์|accessdate= 151 มกราคมมีนาคม พ.ศ. 25602561}}</ref>
|-
|- style="text-align:center;"
| [[เขตมิสซังนครราชสีมา]] || 6,767
|-
| '''รวม''' || '''380,374 (0.5787%)'''<ref>''ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2560/2017'', สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, ข้อมูลวันที่ 151 มกราคมมีนาคม พ.ศ. 25602561</ref>
|-
!คริสตจักร || จำนวนโบสถ์ (แห่ง)
695

การแก้ไข