ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศาสนาในประเทศไทย"

|-
|- style="text-align:center;"
| '''[[ศาสนาพุทธ]]''' || 57,157,751 (93.83%) || 93.9% || 61,746,429 (94.6%) || 94.6%
|- style="text-align:center;"
| '''[[ศาสนาอิสลาม]]''' || 2,777,542 (4.56%) || 5.2% || 3,259,340 (4.6%) || 4.2%
|- style="text-align:center;"
| '''[[ศาสนาคริสต์]]''' || 486,840 (0.8%) || 0.7% || 789,376 (0.7%) || 1.1%
|- style="text-align:center;"
| '''[[ศาสนาฮินดู]]''' || 52,631 (0.086%) || rowspan = 4|0.2% || rowspan = 4|182,694 (0.1%) || rowspan = 4|0.1%
|- style="text-align:center;"
| '''[[ลัทธิขงจื๊อ]]''' || 6,925 (0.011%)
| '''[[การไม่มีศาสนา|ไม่มีศาสนา]]''' || 164,396 (0.27%)
|- style="text-align:center;"
| '''ไม่ทราบศาสนา''' || 222,200 (0.36%) || ไม่มีข้อมูล || ไม่มีข้อมูล3,820 (<0.1%) || ไม่มีข้อมูล
|-
|}
694

การแก้ไข