ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศลัตเวีย"

* การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) 380.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2546)
* ขีดความสามารถด้านการแข่งขัน (Global Competitiveness Index) ในปี 2549 อยู่ในลำดับที่ 36 (ปี 2548 ลำดับที่ 39)
 
=== การท่องเที่ยว ===
{{บทความหลัก|การท่องเที่ยวในสโลวาเกีย}}
{{โครง-ส่วน}}
 
== โครงสร้างพื้นฐาน ==
ผู้ใช้นิรนาม