ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศเอสโตเนีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
เอสโตเนียประกาศเอกราชครั้งแรกในปี[[พ.ศ. 2461]] ก่อนจะถูกยึดครองโดย[[สหภาพโซเวียต]] [[นาซีเยอรมนี]] และสหภาพโซเวียตอีกครั้งหลังจาก[[สงครามโลกครั้งที่สอง]] เอสโตเนียกลับมาเป็นรัฐเอกราชอีกครั้งหลังจาก[[การล่มสลายของสหภาพโซเวียต]] ต่อมาเอสโตเนียก็เข้าร่วม[[องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ]]และ[[สหภาพยุโรป]]
 
== ภูมิศาสตร์ ==
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
=== ภูมิประเทศ ===
 
=== ภูมิอากาศ ===
 
== ประวัติศาสตร์ ==
{{บทความหลัก|ประวัติศาสตร์เอสโตเนีย}}
=== ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ===
{{บทความหลัก|เอสโตเนียยุคโบราณ|สงครามครูเสดลิโวเนีย}}
 
=== ยุคกลาง ===
{{บทความหลัก|สงครามครูเสดลิโวเนีย|ดัชชีเอสโตเนีย (พ.ศ.1762–1849)}}
 
=== อาณัติของสวีเดน ===
{{บทความหลัก|เอสโตเนียสวีเดน}}
 
=== เอสโตเนียภายใต้จักรวรรดิรัสเซีย ===
{{บทความหลัก|เขตผู้ว่าการเอสโตเนีย|เขตผู้ว่าการลิโวเนีย}}
 
=== การประกาศเอกราช ===
{{บทความหลัก|สงครามประกาศเอกราชเอสโตเนีย}}
 
=== สงครามโลกครั้งที่ 2 ===
{{บทความหลัก|เอสโตเนียในสงครามโลกครั้งที่ 2|การบุกครองรัฐบอลติก}}
 
=== คอมมิวนิสต์โซเวียต ===
{{บทความหลัก|สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตเอสโตเนีย|ลัทธิสตาลิน}}
 
=== การประกาศเอกราช ค.ศ. 1991 ===
{{บทความหลัก|การปฏิวัติร้องเพลง|บอลติกเวย์}}
 
== การเมืองการปกครอง ==
=== บริหาร ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== นิติบัญญัติ ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== ตุลาการ ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== สิทธิมนุษยชน ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== การแบ่งเขตการปกครอง ===
[[ไฟล์:Estonia, administrative divisions - th - colored 2017.svg|400px|เทศมณฑลของเอสโตเนีย]]
* [[เทศมณฑลฮาร์ยู]] (Harju) มีเมืองหลักคือ [[ทาลลินน์]]
* [[เทศมณฑลเวอรู]] (Võru) มีเมืองหลักคือ [[เวอรู]]
 
=== ต่างประเทศ ===
== วัฒนธรรม ==
==== นโยบายต่อสหภาพยุโรป ====
{{บทความหลัก|วัฒนธรรมเอสโตเนีย}}
 
==== นโยบายต่อองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (NATO) ====
=== สถาปัตยกรรม ===
 
==== การเข้าร่วมองค์การในภูมิภาค ====
==== ความสัมพันธ์ด้านต่างๆกับประเทศไทย ====
{{กล่องข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ|เอสโตเนีย – ไทย|เอสโตเนีย|ไทย|map=Estonia Thailand Locator.png}}
* การเมือง
เอสโตเนียพร้อมที่จะขยายความร่วมมือกับไทยในทุก ๆ ด้าน ทั้งในกรอบทวิภาคีและกรอบพหุภาคี ในด้านความสัมพันธ์ทางการทูต ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่นโดยมีการแลกเปลี่ยนสารแสดงความยินดีระหว่างผู้นำของทั้งสองประเทศอย่างสม่ำเสมอในโอกาสสำคัญๆ อาทิเช่น การเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของเอสโตเนีย เป็นต้น นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังได้สนับสนุนการดำเนินงานในกรอบเวทีการเมืองประเทศระหว่างกัน โดยเฉพาะการให้ความสนับสนุนของเอสโตเนียต่อผู้สมัครของไทยในองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญๆ เช่น องค์การสหประชาชาติ เป็นต้น
 
* การทูต
ไทยประกาศรับรองรัฐลัตเวียเมื่อวันที่ [[9 กันยายน]] [[พ.ศ. 2534]] พร้อมกับการประกาศรับรองรัฐเอสโตเนีย และลิทัวเนีย ต่อมาเมื่อวันที่ [[19 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2535]] ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้ไทยดำเนินการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับลัตเวีย และให้มีการแลกเปลี่ยนผู้แทนทางการทูต ในระดับเอกอัครราชทูตระหว่างกัน โดยให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง[[สตอกโฮล์ม]] มีเขตอาณาครอบคลุม[[ฟินแลนด์]] ลัตเวียและเอสโตเนีย โดยนายสุจินดา ยงสุนทรเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้เดินทางไปยื่นพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตคนแรกประจำลัตเวีย เมื่อวันที่ [[22 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2537]] และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ [[1 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2544]]เห็นชอบให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออลโล มีเขตอาณาครอบคลุมลัตเวียแทนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และปัจจุบันเอกอัครราชทูต ณ กรุง[[ออสโล]] เป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำลัตเวีย อีกตำแหน่งหนึ่งด้วย สำหรับ ลัตเวียยังมิได้ตั้งสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย แต่ได้จัดตั้ง[[สถานกงสุล]]กิตติมศักดิ์ประจำประเทศไทย โดยมีนายประสงค์ จงรัตนากุล ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ลัตเวียประจำประเทศไทยตั้งแต่วันที่ [[24 มกราคม]] [[พ.ศ. 2538]]
 
* การค้าและเศรษฐกิจ
{{โครง-ส่วน}}
 
* การศึกษาและวิชาการ
=== วรรณกรรม ===
{{โครง-ส่วน}}
 
* วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
{{โครง-ส่วน}}
 
=== กองทัพ ===
{{บทความหลัก|กองทัพเอสโตเนีย}}
 
== เศรษฐกิจการค้า ==
=== โครงสร้าง ===
{{โครง-ส่วน}}
 
== โครงสร้างพื้นฐาน ==
=== ทรัพยากร ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ===
แม้ว่าจะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของโซเวียต แต่ในระหว่างนั้นเอสโตเนียก็มีความก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงไม่แปลกใจที่[[สไกป์]]ได้ก่อกำเนิดขึ้นที่นี่<ref>[http://www.basees2016.org/abstracts/Schumpeter%20-%20Chutinon.pdf Putthiwanit, C., An Analysis of Joseph Schumpeter's Life, Concept of Innovation, and Application for Estonia, British Association for Slavonic and East European Studies International Conference, Fitzwilliam College, University of Cambridge, UK, 2 – 4 April 2016]</ref>
 
== คมนาคม และ โทรคมนาคม ==
{{โครง-ส่วน}}
 
=== การศึกษา ===
{{บทความหลัก|การศึกษาในประเทศอิตาลี}}
 
== ประชากรศาสตร์ ==
=== ศาสนา ===
{{บทความหลัก|ศาสนาในประเทศเอสโตเนีย}}
 
=== ภาษา ===
{{บทความหลัก|ภาษาในประเทศเอสโตเนีย}}
หลายคนที่มาประเทศกลุ่มบอลติก (ลัตเวีย เอสโตเนีย และลิทัวเนีย) ใหม่ ๆ และไม่มีความรู้ภาษารัสเซีย จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะในการพิมพ์ภาษาเหล่านี้ เนื่องจากเป็นภาษาที่คนพูดน้อยและหาคนเรียนยาก อย่างไรก็ตามภาษาในกลุ่มนี้แตกต่างจากภาษารัสเซียโดยสิ้นเชิงทั้งทางการเขียนและไวยากรณ์ (มีบ้างที่ยืมคำมาจากภาษารัสเซีย) ภาษาเอสโตเนียนนั้นจะมีความคล้ายคลึงกับภาษาฟินแลนด์ของชาวฟินแลนด์<ref>[https://www.facebook.com/funinlatvia/posts/1081821288571310 หรรษาลัตเวีย]</ref>
 
=== ดนตรีกีฬา ===
{{บทความหลัก|เอสโตเนียในโอลิมปิก|เอสโตเนียในพาราลิมปิก}}
 
==== ฟุตบอล ====
{{บทความหลัก|สมาพันธ์ฟุตบอลเอสโตเนีย|ฟุตบอลทีมชาติเอสโตเนีย|ฟุตซอลทีมชาติเอสโตเนีย}}
{{โครง-ส่วน}}
 
==== วอลเลย์บอล ====
=== อาหาร ===
{{บทความหลัก|สมาพันธ์วอลเลย์บอลเอสโตเนีย}}
{{โครง-ส่วน}}
 
==== กีฬามวยสากล ====
{{บทความหลัก|สมาพันธ์มวยสากลเอสโตเนีย}}
{{โครง-ส่วน}}
 
== วัฒนธรรม ==
=== เทคโนโลยี ===
{{บทความหลัก|วัฒนธรรมเอสโตเนีย}}
แม้ว่าจะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของโซเวียต แต่ในระหว่างนั้นเอสโตเนียก็มีความก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงไม่แปลกใจที่[[สไกป์]]ได้ก่อกำเนิดขึ้นที่นี่<ref>[http://www.basees2016.org/abstracts/Schumpeter%20-%20Chutinon.pdf Putthiwanit, C., An Analysis of Joseph Schumpeter's Life, Concept of Innovation, and Application for Estonia, British Association for Slavonic and East European Studies International Conference, Fitzwilliam College, University of Cambridge, UK, 2 – 4 April 2016]</ref>
 
=== สถาปัตยกรรม ===
=== วันหยุด ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== วรรณกรรม ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== ดนตรี ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== อาหาร ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== สื่อสารมวลชน ===
{{บทความหลัก|สื่อสารมวลชนในประเทศเอสโตเนีย}}
 
=== วันหยุด ===
{{บทความหลัก|รายชื่อวันสำคัญของเอสโตเนีย}}
 
== อ้างอิง ==
* [http://www.visitestonia.com/ Visitestonia.com]
 
{{Navboxes
|list1=
{{ประเทศเอสโตเนีย}}
{{ยุโรป}}
{{อียู}}
{{นาโต}}
}}
 
[[หมวดหมู่:ประเทศในทวีปยุโรป]]
ผู้ใช้นิรนาม