ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองทัพสโลวาเกีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''กองทัพสาธารณรัฐ[[สโลวาเกีย]]''' ({{lang-sk|Ozbrojené sily Slovenskej Republiky}}) เป็นกองกำลังของ[[ประเทศเช็กเกียสโลวาเกีย]] ประกอบไปด้วย [[กองทัพบกสโลวาเกีย|กองทัพบก]] [[กองทัพอากาศสโลวาเกีย|กองทัพอากาศ]] และ หน่วยสนับสนุน. กำลังพลทั้งหมด 15,996 นาย และ พลเรือน 3,761 นาย.<ref>{{cite web|url=http://www.cas.sk/clanok/272600/slovenska-armada-v-cislach-475-vojakov-nebolo-na-testoch-fyzickej-sposobilosti.html|title=Slovenská armáda v číslach: 475 vojakov nebolo na testoch fyzickej spôsobilosti!|author=|website=Cas.sk|accessdate=24 December 2014}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.aktuality.sk/clanok/207764/vojakov-je-menej-za-desat-rokov-klesol-ich-pocet-o-8000/|title=Vojakov je menej. Za desať rokov klesol ich počet o 8000|author=|website=Aktuality.sk|accessdate=24 December 2014}}</ref> ตั้งแต่ ค.ศ. 1940 - 1989, [[กองทัพประชาชนเชโกสโลวัก]] (มีกำลังพลประจำการ 200,000 นาย) เป็นกองกำลังส่วนหนึ่งของกลุ่ม[[กติกาสัญญาวอร์ซอ]]. ภายหลังการแยกประเทศในปี [[ค.ศ. 1992]] ได้มีการจัดระเบียบส่วนราชการกองทัพให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน ต่อมาสโลวาเกียได้เข้าร่วมสมาชิกของ[[องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ]] เมื่อวันที่ [[29 มีนาคม]] [[ค.ศ. 2004]].<ref>{{cite web|url=http://www.nato.int/docu/update/2004/03-march/e0329a.htm|title=NATO Update: Seven new members join NATO - 29 March 2004|website=Nato.int|accessdate=24 December 2014}}</ref> ตั้งแต่ [[ค.ศ. 2006]] กองทัพสโลวักได้ยกเลิกระบบการเกณฑ์ทหาร โดยเปลี่ยนไปใช้ระบบ[[พลอาสาสมัคร]].<ref>{{cite web|url=https://lt.justice.gov.sk/Attachment/vlastn%C3%BD%20materi%C3%A1l_doc.pdf?instEID=-1&attEID=52223&docEID=291685&matEID=5903&langEID=1&tStamp=20130212112258283"Biela|title=kniha o obrane SR 2013"|website=Lt.justice.gov.sk|accessdate=15 December 2017}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_topics/20140224_140224-PR2014-028-Defence-exp.pdf|format=PDF|title=Financial and Economic Data Relating to NATO Defence|website=Nato.int|accessdate=15 December 2017}}</ref><ref>{{cite web|url=http://komentare.sme.sk/c/7191511/slovenska-armada-je-v-kritickom-stave-moze-to-mat-fatalne-nasledky.html|title=Slovenská armáda je v kritickom stave, má to fatálne následky|website=Komentare.sme.sk|accessdate=24 December 2014}}</ref>
 
 
ผู้ใช้นิรนาม