ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานเบตง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ทั้งนี้ เมื่อการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตงแล้วเสร็จ จะทำให้การคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดยะลา และการเชื่อมต่อสู่ประเทศมาเลเซียที่ด่านเบตงและพื้นที่ใกล้เคียงจะสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเพิ่มขึ้นจากปีละ 600,000 คน เป็น 1,000,000 คนต่อปี และมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 4,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2563 เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แก่ประชาชน
 
โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559<ref>[https://www.prachachat.net/property/news-65146 ซึ่งวันที่ 10 พ.ย. มีพิธีวางศิลาฤกษ์ “สนามบินเบตง” ปลุก ศก.-ท่องเที่ยว 3 จังหวัดชายแดนใต้]</ref> โดยบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้าง<ref>[http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9590000055923 เผยแล้ว! บริษัทชนะการประมูลสิทธิพัฒนาสนามบินเบตง คาดสร้างเสร็จพร้อมเปิดใช้ปี 2561]</ref> คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562]<ref>[https://www.khaosod.co.th/economics/news_382347 สนามบินเบตงลั่น ตอกเสาเข็มอาคารผู้โดยสาร ส.ค.นี้ รองรับได้ 300 คนต่อชั่วโมง คาดเปิดสิ้นปี’62]</ref>
 
ล่าสุด คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติให้ขยายทางวิ่งท่าอากาศยานเบตงเพิ่มอีก 300 เมตร เป็น 2,100 เมตร เพื่อให้สามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม[https://www.prachachat.net/property/news-85098]</ref>
 
ข้อมูล เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ความคืบหน้าของงานก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน มีผลการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 32 เปอร์เซ็นต์ของงานทั้งหมด และความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร และอาคารประกอบผลการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น 8 เปอร์เซ็นต์ของงานทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ต้นปี 2563
67

การแก้ไข