ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต"

| [[บางกอกแอร์เวย์]] | [[ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ]], [[ท่าอากาศยานเชียงใหม่|เชียงใหม่]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง พัทยา|พัทยา-อู่ตะเภา]] | 2
| [[นกแอร์]] | [[ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง]] | 2
| [[รังสิตแอร์ไลน์ (R-AitlinesAirlines)]] |[[ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง]]|2
| [[ไทยแอร์เอเชีย]] | [[ท่าอากาศยานดอนเมือง|กรุงเทพฯ-ดอนเมือง]], [[ท่าอากาศยานเชียงใหม่|เชียงใหม่]], [[ท่าอากาศยานอุดรธานี|อุดรธานี]], [[ท่าอากาศยานอู่ตะเภา|อู่ตะเภา]], [[ท่าอากาศยานขอนแก่น|ขอนแก่น]] | 2
| [[การบินไทยสมายล์]] | [[ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ|กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ]], เชียงใหม่ | 2
67

การแก้ไข