ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต"

| [[ราชสีมา แอร์เวย์]] | [[ท่าอากาศยานนครราชสีมา]] '''**คาดว่าจะเริ่มให้บริการทำการบินประมาณกลางปี 2561**''' | 2
| [[ไทยเวียดเจ็ทแอร์]] | [[ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงราย]] | 2
}}
 
=== สายการบินที่เคยทำการบินในอดีต ===
{{airport-dest-list
|[[โอเรียนต์ไทยแอร์ไลน์]] | [[ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง]]
|[[ภูเก็ตแอร์ไลน์]] | [[ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง]]
|[[กานต์แอร์]] | [[ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่]]
}}
 
67

การแก้ไข