ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| destinations = 2
| founded = พ.ศ. 2538 ({{อายุ|2538|1|1}} ปี)
| hubs = [[ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ]] [[ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง]] [[ท่าอากาศยานภูเก็ต]]
| headquarters = [[กรุงเทพมหานคร]] [[ประเทศไทย]]
| key_people = [[อุดม ตันติประสงค์ชัย]] ([[CEO]])
67

การแก้ไข