ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต"

| [[การบินไทย]] | [[ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ|กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ]] | 2
| [[ราชสีมา แอร์เวย์]] | [[ท่าอากาศยานนครราชสีมา]] '''**คาดว่าจะเริ่มให้บริการทำการบินประมาณกลางปี 2561**''' | 2
| [[ไทยเวียตเจ็ทเวียดเจ็ทแอร์]] | [[ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ]], [[ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงราย]] | 2
}}
 
67

การแก้ไข