ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|[[ไทยไลอ้อนแอร์]]|[[ท่าอากาศยานดอนเมือง|กรุงเทพฯ-ดอนเมือง]]|ภายในประเทศ
|[[ไทเกอร์แอร์]]|[[ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี|สิงคโปร์]]|ระหว่างประเทศ
|[[ไทยเวียตเจทเวียดเจ็ทแอร์]]|[[ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ|กรุงเทพฯ-สุวรรณภูมิ]]|ภายในประเทศ
|[[เวียตเจท]]|[[โฮจิมินห์ซิตี้]] (เร็วๆ นี้) |ระหว่างประเทศ
|[[นิวเจน แอร์เวย์]]|[[ท่าอากาศยานนครราชสีมา]]|ภายในประเทศ
67

การแก้ไข