ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานชุมพร"

| [[นกแอร์]] || [[ท่าอากาศยานดอนเมือง|กรุงเทพฯ-ดอนเมือง]] || '''ภายในประเทศ'''
|-
| [[ไทยแอร์เอเชีย]] || [[ท่าอากาศยานดอนเมือง|กรุงเทพฯ-ดอนเมือง]] || '''ภายในประเทศ''' '''*(เริ่มให้บริการทำการบิน 25 มีนาคม 2561)*'''
|}
 
67

การแก้ไข