ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานนครราชสีมา"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
* พ.ศ. 2560 สายการบินนิวเจน แอร์เวย์ส เปิดให้บริการเส้นทางบิน นครราชสีมา - เชียงใหม่, ภูเก็ต และดอนเมือง ในเดือนธันวาคม
* พ.ศ. 2561 สายการบินพัทยา แอร์เวย์ เตรียมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบบินตรงข้ามภูมิภาคจาก พัทยา(อู่ตะเภา) ถึงนครราชสีมา แบบประจำ ประมาณช่วงกลางปี 2561 อีกด้วย นับเป็นสายการบินที่ 2 ที่จะให้บริการในเส้นทางนี้รองจากนิวเจนแอร์เวย์ที่ให้บริการอยู่แล้วในปัจจุบัน
 
=== สายการบินและเส้นทางบินที่ให้บริการในปัจจุบัน ===
417,867

การแก้ไข