ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทำเนียบรัฐบาลไทย"

เพิ่มเติมชั้นยศของเจ้าของบ้านนรสิงห์
(เพิ่มเติมข้อมูลชั้นยศ)
(เพิ่มเติมชั้นยศของเจ้าของบ้านนรสิงห์)
== ประวัติ ==
[[ไฟล์:เจ้าพระยารามราฆพ.jpg|thumb|พลเอก เจ้าพระยารามราฆพ]]
ทำเนียบรัฐบาล เดิมชื่อ “บ้านนรสิงห์” ซึ่ง[[พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว]] โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อพระราชทานแก่ พลเอก พลเรือเอก มหาเสวกเอก จางวางเอก [[เจ้าพระยารามราฆพ]] (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ) ผู้เคยดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จ[[ราชการ]][[มหาดเล็ก]] และผู้บัญชาการ[[กรมมหรสพ]] ทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ถวายงานใกล้ชิด โปรดให้เป็นหัวหน้าห้องพระบรรทม นั่งร่วมโต๊ะเสวย ทั้งมื้อกลางวัน และกลางคืน ตลอดรัชกาล และตามเสด็จโดยลำพัง เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย
 
ชื่อบ้านนรสิงห์ ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่า เป็นชื่อพระราชทาน หรือเจ้าของบ้านตั้งขึ้นเอง คาดว่าเนื่องจากเจ้าพระยารามราฆพ เคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมมหรสพ ซึ่งมีตราเป็นรูป[[นรสิงห์]] อันเป็นปางหนึ่งของ[[พระนารายณ์]] อวตารลงมาปราบ[[ยักษ์หิรัณยกศิปุ]] แต่เดิม เคยมีรูปปั้นนรสิงห์เต็มตัว ตั้งอยู่กลางสนามหญ้าหน้าตึกไกรสร (ตึกไทยคู่ฟ้า) ปัจจุบันไม่ปรากฏว่าเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ใด
 
ต่อมาในเดือน[[มีนาคม]] [[พ.ศ. 2484]] [[เจ้าพระยารามราฆพ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ)|เจ้าพระยารามราฆพ]] เจ้าของบ้าน ได้มีหนังสือถึง [[ปรีดี พนมยงค์|นายปรีดี พนมยงค์]] [[รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง]] เพื่อเสนอขายบ้านแก่รัฐบาล ในราคา 2,000,000 บาท เพราะเห็นว่าใหญ่โตเกินฐานะ และเสียค่าบำรุงรักษาสูง แต่[[กระทรวงการคลัง]]ปฏิเสธ
 
ล่วงมาถึงเดือน[[กันยายน]] ปีเดียวกัน [[จอมพล]] [[แปลก พิบูลสงคราม]] [[รายนามนายกรัฐมนตรีของไทย|นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น]] เห็นควรให้[[รัฐบาลไทย]]ซื้อบ้านนรสิงห์ไว้ เพื่อเป็นสถานที่รับรองแขกเมือง ในที่สุด ได้ตกลงซื้อขายกันในราคา 1,000,000 บาท โดยคณะ[[ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์]] คือ [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา]] และ พลเอก[[เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน (อุ่ม อินทรโยธิน)|เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน]] (อุ่ม) ได้อนุมัติภายใต้พระบรมราชานุญาต ให้กระทรวงการคลัง จ่ายเงินของ[[สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์]] แก่เจ้าพระยารามราฆพ แล้วมอบบ้านนรสิงห์ ให้สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ดูแล โดยให้ใช้เป็นที่ตั้งทำเนียบรัฐบาล และเป็นสถานที่รับรองแขกเมือง ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
48

การแก้ไข