ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยารามราฆพ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ)"

เพิ่มไฮเปอร์ลิงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ
(เพิ่มไฮเปอร์ลิงค์ในหมวดของตำแหน่งในราชการ)
(เพิ่มไฮเปอร์ลิงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ)
ด้านการเมือง ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นนายกเทศมนตรี[[กรุงเทพมหานคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)|เทศบาลนครกรุงเทพฯ]] คนแรก เมื่อปี พ.ศ. 2480 โดยมี[[พระยาภะรตราชา]] (หม่อมหลวงทศทิศ อิศรเสนา) เป็นปลัดเทศบาลนครกรุงเทพฯ คนแรก
 
เมื่อพ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีแล้ว เจ้าพระยารามราฆพคงเป็นข้าราชการบำนาญและเป็นที่ปรึกษาราชการในพระราชสำนักต่อมาจนถึงสมัยหลัง[[สงครามโลกครั้งที่สอง]] ใน พ.ศ. 2506 [[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช|พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ]] (รัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดระเบียบ[[สำนักพระราชวัง]] ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยารามราฆพ รับราชการในหน้าที่ สมุหพระราชวัง และ ประธานกรรมการพระราชสำนัก นอกจากนั้นท่านยังได้สนองพระเดชพระคุณในหน้าที่ต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกหลายหน้าที่ เช่น เป็นสภานายกสภา[[คณะลูกเสือ]]แห่งชาติ|ลูกเสือแห่งชาติ]] กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกในคณะกรรมการอำนวยการ[[วชิราวุธวิทยาลัย]] กับยังเป็นประธานกรรมการ ในบริษัทเอกชนอีกหลายบริษัท ที่สำคัญ คือ เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้ง[[ธนาคารกรุงเทพ]]<ref>digi.library.tu.ac.th/thesis/ec/0815/15ภาคผนวกก.pdf</ref>
 
=== ครอบครัว ===
48

การแก้ไข