ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองเสือป่า"

เพิ่มขึ้น 311 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
เพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของชั้นยศของสมาชิก พร้อมยกตัวอย่าง
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของชั้นยศของสมาชิก พร้อมยกตัวอย่าง)
# นายเสือป่า
 
ชั้นยศนายกองใหญ่เป็นยศเฉพาะพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาในปี พ.ศ. 2458 จึงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งยศนายพลเสือป่าขึ้นแทน และได้พระราชทานยศนายพลเสือป่าแก่นายเสือป่าชั้นผู้ใหญ่หลายท่าน เช่น พลเอก พลเรือเอก นายพลเสือป่า [[เจ้าพระยารามราฆพ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ)|เจ้าพระยารามราฆพ]] (ม.ล. เฟื้อ พึ่งบุญ)
 
== สัญลักษณ์ ==
46

การแก้ไข