ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานหัวหิน"

ในปี พ.ศ. 2560 สายการบินแอร์เอเซีย ได้ขอดำเนินการเปิดเส้นทางบิน ระหว่างท่าอากาศยานหัวหินไปกลับ ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์<ref>[http://www.ryt9.com/s/iq05/2681850 เตรียมเปิดเส้นทางบินใหม่ หัวหิน-มาเลเซีย]</ref>โดยเครื่องบินแบบ [[แอร์บัส เอ320]] ส่งผลให้ท่าอากาศยานหัวหินมีสายการบินพาณิชย์บริการอีกครั้ง เป็นท่าอากาศยานแห่งที่ 11 ของประเทศไทย ที่รับบริการผู้โดยสารระหว่างประเทศ
 
=== สายการบินที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน===
{{airport-dest-list
|[[แอร์เอเชียมาเลเซีย]] | [[ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์|มาเลเซีย-กัวลาลัมเปอร์]]
'''จะเริ่มเปิดให้บริการเที่ยวบินแรก 18 มีนาคมพฤษภาคม 2561 ให้บริการแบบประจำ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์'''
ให้บริการ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์'''
}}
=== สายการบินที่เคยเปิดให้บริการ ===
{{airport-dest-list
|[[นกมินิ]] | [[ท่าอากาศยานดอนเมือง|กรุงเทพฯ-นานาชาติดอนเมือง]]
|[[กานต์แอร์]] | [[ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่|เชียงใหม่]]
}}
 
67

การแก้ไข