ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานหัวหิน"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
== สายการบินที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน==
{{airport-dest-list
|[[แอร์เอเชียมาเลเซีย AK]] | [[ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ |มาเลเซีย-กัวลาลัมเปอร์]] เริ่มเปิดให้บริการเที่ยวบินแรก 18 มีนาคม 2561
 
'''จะเริ่มเปิดให้บริการเที่ยวบินแรก 18 มีนาคม 2561 ให้บริการแบบประจำ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์'''
}}
=== สายการบินที่เคยเปิดให้บริการ ===
{{airport-dest-list
67

การแก้ไข