ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท่าอากาศยานหัวหิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 45:
ในปี พ.ศ. 2560 สายการบินแอร์เอเซีย ได้ขอดำเนินการเปิดเส้นทางบิน ระหว่างท่าอากาศยานหัวหินไปกลับ ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์<ref>[http://www.ryt9.com/s/iq05/2681850 เตรียมเปิดเส้นทางบินใหม่ หัวหิน-มาเลเซีย]</ref>โดยเครื่องบินแบบ [[แอร์บัส เอ320]] ส่งผลให้ท่าอากาศยานหัวหินมีสายการบินพาณิชย์บริการอีกครั้ง เป็นท่าอากาศยานแห่งที่ 11 ของประเทศไทย ที่รับบริการผู้โดยสารระหว่างประเทศ
 
== สายการบินที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน==
|[[แอร์เอเชียมาเลเซีย AK]] | [[ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ]] เริ่มเปิดให้บริการเที่ยวบินแรก 18 มีนาคม 2561
 
''ปัจจุบันยังไม่มี=== สายการบินพาณิชย์ที่เคยเปิดให้บริการ'' ===
=== สายการบินที่เคยให้บริการ ===
{{airport-dest-list
|[[นกมินิ]] | [[ท่าอากาศยานดอนเมือง|กรุงเทพฯ-ดอนเมือง]]
67

การแก้ไข