ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บ่วงบรรจถรณ์"

ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| อูซอ || [[โกลดี้ สแตนลีย์]] || [[เจสัน ยัง]]
|-
| colspan ="3" align = "center"| '''นักแสดงรอง'''==
|-
| ปอสา || || [[ขวัญฤดี กลมกล่อม]]
|-
| พันตรีกิต || || [[ภาสกร บุญวรเมธี]]
|-
| ปราณี || [[อรัญญา นามวงศ์]] || [[ปานเลขา ว่านม่วง]]
|-
| เจ้าแม่นางแหลง / เจ้าแม่จามรี || [[บรรเจิดศรี ยมาภัย]] || [[พนารัตน์ บุนนาค]]
|-
| คำเอ้ย || [[มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา]] || [[พิศมัย วิไลศักดิ์]]
|-
| คำแดง || [[อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา]] || [[ดวงใจ หทัยกาญจน์]]
|-
| นาตยา || || [[ทิตชญา ภูดิทกุลกานต์]]
|-
| ภาค || [[อภิวัฒน์ วัฒนางกูร]] || [[ศิระ แพทย์รัตน์]]
|-
| ศิรินุช || [[ศิรินุช เพ็ชรอุไร]] || [[วรนันท์ จันทรัศมี]]
|-
| สุนัย || || [[สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร]]
|-
| ธีรภพ || [[ปริญญ์ วิกรานต์]] || [[วิศววิท วงษ์วรรณลภย์]]
|-
| ครูบุญสิงห์ || [[ชนประคัลภ์ จันทร์เรือง]] || [[สุรศักดิ์ ชัยอรรถ]]
|-
| บัวเขม || || [[กมลชนก ปานเครือ]]
|-
| แหลมทอง || [[อเล็กซานเดอร์ เรนเดลล์|ด.ช.อเล็กซานเดอร์ เรนเดลล์]] || [[ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์|ด.ช.ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์]]
|-
| อองเฮียน || || [[จักรกฤษณ์ กนกพจนานนท์]]
|-
| ทองเพ็ง || || [[กฤศณัฐฐิกา จูไต๋]]
|-
| จันสม || || [[พฤษภา อุดมศิริกุล]]
|-
| เจ้าฟ้าหลวงเชียงรุ่ง || [[สุเชาว์ พงษ์วิไล]] ||
|-
| เจ้าฟ้าหลวงจ่ามทูน || [[สมชาย สามิภักดิ์]] ||
|-
| พระมหาเทวีเมืองป๋อน || [[จุรี โอศิริ]] ||
|-
| colspan="3" align = "center"| '''นักแสดงรับเชิญ'''
|-
| ดารัตน์ || [[ดาวใจ ถนอมเมือง]] ||
|-
| นายต่วน (วัยหนุ่ม) || || [[โกสินทร์ ราชกรม]]
|-
| กิ่งแก้ว || || [[พิจิตตรา สิริเวชชะพันธ์]]
|-
| เจ้านางตองริ้ว (วัยชรา) || [[รัตนาภรณ์ อินทรกำแหง]] || [[เพ็ญพักตร์ ศิริกุล]]
|-
| เจ้าเมืองบุญ || || [[เอก โอรี]]
|-
| นายต่วน (วัยชรา) || || [[ปิยะ ตระกูลราษฎร์]]
|-
| เจ้าฟ้าหลวงจ่ามทูน || || [[วัชรชัย สุนทรศิริ]]
|-
| จายปุง || || [[เสกสรร สุทธิจันทร์]]
|-
| อัปสร || || ชูก้า ลีจ์ โคร์ว
|-
| แพรนวล (วัยเด็ก) || || ด.ญ.
|-
| ทหารอูซอ || || จิรศักดิ์ เนินริมหนอง
|-
| คำเอ้ย (แม่คำแดง) (วัยเด็ก) || ||
|-
| คำแดง (วัยเด็ก) || || ด.ญ.
|-
| ตุ๊เจ้า (พระธุดงค์จากเมืองเวียงขิน) || || [[โยธิน มาพบพันธ์]]
|-
| มานพ (หัวหน้างานนายภาคย์) || || รชต สิงห์จันทร์ (เก่งปากเกร็ด)
|-
| พ่อเจ้านางเรืองระยับ || || [[ประพฤติธรรม คุ้มชาติ]]
|-
| หลาวเปิง (วัยเด็ก) || || ด.ช.จอมยุทธ์ เหล่าเจริญพลกุล
|-
| เจ้านางเรืองระยับ (วัยเด็ก) || || ด.ญ. ปานรดา คเชนทร์นุกูล
|-
| ทหารอูซอ || || [[วีรวุฒิ เข้มแข็ง]]
|-
| ตัวประกอบฉากตอนที่เขตต์กับแพรนวลคืนดีกันในร้านอาหารเมื่อตอนกลางวัน || || [[กิติโชค ปิ่นเกตุ]] (ยอดโต๋)
|-
|}
 
==การตอบรับ==
ผู้ใช้นิรนาม