ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ความจริง ขอบเขตที่แบ่งระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ไม่ได้ชัดเจน เพราะระหว่างกลางอาจจะมี[[เฟิร์มแวร์|เฟิร์ม]]ต้องได้[[เฟิร์มแวร์|แวร์]] ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างมาโดยเฉพาะ เพื่อฝังไว้ในฮาร์ดแวร์อยู่ด้วย โดยที่ผู้ใช้ทั่วไป ไม่จำเป็นต้องกังวลกับเฟิร์มแวร์เหล่านี้ เพราะเป็นส่วนที่[[โปรแกรมเมอร์]] และ[[วิศวกรคอมพิวเตอร์]] เป็นผู้ดูแลรักษาประตูทางคอมพิวเตอร์
 
== อ้างอิอ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
ผู้ใช้นิรนาม