ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| รัฐมนตรี10_ชื่อ =
| รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
| หัวหน้า1_ชื่อ = ไพรวรรณ พลวัน
| หัวหน้า1_ชื่อ = [[พุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์]] <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/220/10.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์)] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 220 ง หน้า 10 6 กันยายน พ.ศ. 2560 </ref>
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = รักาาการปลัดกระทรวง
| หัวหน้า2_ชื่อ = [[ว่าที่ร้อยตรี]] ศรัณย์ สมานพันธ์<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/203/9.PDF</ref>
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า3_ชื่อ =
| หัวหน้า3_ชื่อ = ไพรวรรณ พลวัน <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/232/16.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอน 226 ง พิเศษ หน้า 02 15 กันยายน พ.ศ. 2560 </ref>
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า4_ชื่อ =
| หัวหน้า4_ชื่อ = ณรงค์ คงคำ <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/232/16.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอน 226 ง พิเศษ หน้า 02 15 กันยายน พ.ศ. 2560 </ref>
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองปลัดกระทรวง
| หัวหน้า5_ชื่อ =
31,485

การแก้ไข