ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ถนนอังรีดูนังต์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''ถนนอังรีดูนังต์ (Thanon Henri Dunant)''' เป็น[[ถนน]]ในท้องที่แขวงปทุมวัน [[เขตปทุมวัน]] [[กรุงเทพมหานคร]] เริ่มต้นจาก[[ถนนพระรามที่ 1]] (สี่แยกสามแยกเฉลิมเผ่า) ถึง[[ถนนพระรามที่ 4]] (สี่แยกอังรีดูนังต์) เดิมเรียกถนนสายนี้ว่า "ถนนสนามม้า" เนื่องจากผ่านสนามม้าปทุมวัน (ปัจจุบันคือ[[ราชกรีฑาสโมสร]]) ตัดผ่านสถานที่สำคัญ คือ [[สถานเสาวภา]] [[สภากาชาดไทย]] [[โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์]] [[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]] [[โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน]] [[สยามแสควร์สแควร์]] และ [[โรงพยาบาลตำรวจ]]
 
ในวันที่ [[8 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2508]] ซึ่งตรงกับ[[วันกาชาดสากล]]ได้เปลี่ยนชื่อถนนสนามม้าเป็นถนนอังรีดูนังต์ หลังจากที่[[สภากาชาดสากล]]ได้เสนอให้ประเทศสมาชิกจัดทำอนุสรณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีกาชาดสากลและระลึกถึง[[อังรี ดูนังต์|นายอังรี ดูนังต์]] (อองรี ดูนอง) ชาวสวิส ผู้ริเริ่มกิจการกาชาดสากล
 
แต่เดิมถนนสายนี้จะมี "คลองอรชร" ขนานอยู่ด้านตะวันตกหน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองหัวลำโพง (โดยมีถนนหัวลำโพงนอกตัดข้ามคลองอรชรที่สะพานเฉลิมศักดิ์ 43 ปัจจุบันคือสี่แยกอังรีดูนังต์ ถนนพระรามที่ 4) และ[[คลองแสนแสบ|คลองบางกะปิ]] หรือคลองแสนแสบ (ส่วนบริเวณสุดถนนอังรีดูนังต์ ยังมีถนนพระรามที่ 1 ข้ามคลองอรชร ที่สะพานเฉลิมเผ่า 52 ปัจจุบันคือสามแยกเฉลิมเผ่า) แต่ปัจจุบันได้ถมคลองตลอดช่วงถนนอังรีดูนังต์ไปแล้ว และขยายเป็นพื้นที่การจราจรแทน
 
บนถนนสายนี้มีท่าปล่อยรถประจำทาง สาย 16, 21 และ 141 บริเวณหน้าสถานเสาวภา และช่วงจากประตูรัฐศาสตร์ ถึงสามแยกเฉลิมเผ่ายังเป็นเส้นทางรถโดยสารภายในจุฬาฯ สาย 1, 3 และ 4
 
== กายภาพ ==
* ความยาว 1,600 เมตร จากถนนพระรามที่ 4 ถึงถนนพระรามที่ 1
* เขตถนน 36.50 เมตร
* ผิวจราจร 29 เมตร แบบ คสล.
* ทางเท้า ด้านซ้าย 5 เมตร ด้านขวา 2.5 เมตร
 
== อ้างอิง ==
* กนกวลี ชูชัยยะ. '''พจนานุกรมวิสามานยนามไทย : วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม.''' กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2548.
*'''สถิติจราจร ปี 2548''' สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร
 
[[หมวดหมู่:ถนนในเขตปทุมวัน|อังรีดูนังต์]]
ผู้ใช้นิรนาม