ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การศึกษาภาคบังคับ"

และ
(และ)
{{ต้องการอ้างอิง}}
[[ไฟล์:2005education spending.PNG|thumb|right|สาธารณชนใช้เวลาในการศึกษา ในปี [[พ.ศ. 2548]]]]
'''การศึกษาภาคบังคับ''' ({{lang-en|Compulsory education}}) เป็นกฎหมายกำหนดให้เยาวชนได้รับการศึกษาและ และภาครัฐจะต้องจัดหาให้ ในประเทศบางประเทศ การศึกษาที่บ้าน อาจเป็นไปอย่างถูกกฎหมาย
 
การศึกษาภาคบังคับที่โรงเรียนประถมศึกษา ได้ทำความตกลงให้เป็น[[สิทธิมนุษยชน]]แห่ง [[การประกาศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนสากล]][[พ.ศ. 2491]] ซึ่งประเทศต่าง ๆ ในโลกส่วนใหญ่บัญญัติกฎหมายเพื่อให้ได้มีการศึกษาภาคบังคับ อย่างน้อยในระดับประถมศึกษา และมีความพยายามมากยิ่งขึ้นที่จะให้ขยายออกไปถึงในระดับ [[มัธยมศึกษา]]
ผู้ใช้นิรนาม