ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร"

* [http://www.meded.nu.ac.th/backoffice/index.php?topic=3.0 สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว]
* สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพการศึกษา
 
| valign = "top" |
'''ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) '''
* [http://www.meded.nu.ac.th/backoffice/index.php?topic=5.0 สาขาวิชาระบบและนโยบายสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)]
 
| valign = "top" |
4,945

การแก้ไข