ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ"

* {{อำ|เมืองหนองคาย}}
 
==จังหวัดที่ผ่านโครงการในเส้นทางอนาคต==
ใน พ.ศ. 2560 การรถไฟแห่งประเทศไทย กำลังปรับปรุงทางรถไฟเดิมจากทางเดี่ยวเป็นทางคู่ โดยแบ่งช่วงการก่อสร้างดังนี้
===[[จังหวัดมหาสารคาม]]===
* มาบกระเบา-คลองขนานจิตร (รวมอุโมงค์รถไฟ) (อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง)
===[[จังหวัดร้อยเอ็ด]]===
* คลองขนานจิตร-ชุมทางถนนจิระ (อยู่ระหว่างปรับแบบก่อสร้าง ในเขต[[อำเภอเมืองนครราชสีมา]])
===[[จังหวัดกาฬสินธุ์]]===
* ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ [[พ.ศ. 2562]])
===[[จังหวัดมุกดาหาร]]===
* ขอนแก่น-หนองคาย (โครงการ)
===[[จังหวัดนครพนม]]===
* ชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี (โครงการ)
นอกจากนี้ ยังมีโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายใหม่ ดังนี้
* อุบลราชธานี-ช่องเม็ก (ส่วนต่อขยายทางรถไฟสายอุบลราชธานี)
* บ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม (อยู่ระหว่างพิจารณาเตรียมการประมูล)
* บ้านไผ่-นครสวรรค์
* ร้อยเอ็ด-ยโสธร-ศรีสะเกษ
* ทางรถไฟสายชัยภูมิ/เพชรบูรณ์ (อยู่ระหว่างการศึกษาว่าจะใช้แนวเส้นทางใด)
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[ทางรถไฟสายเหนือ]]
* [[ทางรถไฟสายใต้]]
* [[ทางรถไฟสายตะวันออก]]
 
== อ้างอิง ==
2,002

การแก้ไข