ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บ้านทรายทอง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| แสงโสม อลงกรณ์ ||- || -|| -|| -|| - || [[สำราญจิต มารุตวงศ์]] || [[พลอย จินดาโชติ]] || [[ปทิตตา อัธยาตมวิทยา]]
|-
| ประสพ อลงกรณ์ ||- || - || -|| -|| - || [[วิชา รตะจารุ]] || [[อานนท์ สุวรรณเครือ]] || [[สมิท ธนโชติ]]
|-
| หลวงเวชนิติเกษม || - || - || - || -|| - || [[ราชิต ชูเมือง]] || สมมาตร ไพรหิรัญ || [[ปริญญ์ วิกรานต์]]
|-
| ท่านผู้หญิงไฉไล || -||- ||- ||- || colspan="2" align="center" | [[ประพิศ พราวพรรณ]] || [[นันทวัน เมฆใหญ่]] || [[วิไลลักษณ์ ไวงาน]]
ผู้ใช้นิรนาม