ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาศาสตร์การอาหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''วิทยาศาสตร์การอาหาร''' ([[ภาษาอังกฤษ{{lang-en|อังกฤษ]]:Foodfood science}}) วิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เน้นการศึกษาของอาหาร เริ่มตั้งแต่[[เก็บเกี่ยว]]จนถึง[[การบริโภค]]มีส่วนคาบเกี่ยวกับวิชา[[เกษตรศาสตร์]] ". ตำราวิทยาศาสตร์การอาหารกำหนดวิทยาศาสตร์การอาหารว่า เป็นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและวิศวกรรมเพื่อการศึกษาทางกายภาพเคมีและลักษณะทางชีวเคมีของอาหารและหลักการของการแปรรูปอาหาร <ref>Potter, Norman N.; Hotchkiss, Joseph H. (1998). ''Food Science''. Food science texts series (5th ed.). Springer.<nowiki>ISBN 9780834212657</nowiki>.</ref> " '''วิทยาศาสตร์การอาหาร''' มีสาขาย่อยดังนี้
{{รอการตรวจสอบ}}
'''วิทยาศาสตร์การอาหาร''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]:Food science) วิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่เน้นการศึกษาของอาหาร เริ่มตั้งแต่[[เก็บเกี่ยว]]จนถึง[[การบริโภค]]มีส่วนคาบเกี่ยวกับวิชา[[เกษตรศาสตร์]] ". ตำราวิทยาศาสตร์การอาหารกำหนดวิทยาศาสตร์การอาหารว่า เป็นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและวิศวกรรมเพื่อการศึกษาทางกายภาพเคมีและลักษณะทางชีวเคมีของอาหารและหลักการของการแปรรูปอาหาร <ref>Potter, Norman N.; Hotchkiss, Joseph H. (1998). ''Food Science''. Food science texts series (5th ed.). Springer.<nowiki>ISBN 9780834212657</nowiki>.</ref> " '''วิทยาศาสตร์การอาหาร''' มีสาขาย่อยดังนี้
* [[ความปลอดภัยของอาหาร]] (Food safety)
* [[วิศวกรรมอาหาร]] (Food engineering)