ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระสือมหานคร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[วิชุดา พินดั้ม]] รับบทเป็น แหม่ม
* [[ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ]] รับบทเป็น อาจารย์โก๋
* [[ศานติ สันติเวชชกุล]] รับบทเป็น ทรงกรด
* [[โชติมา นวคุณากร]] รับบทเป็น ลินิน
* [[สมเล็ก ศักดิกุล]] รับบทเป็น อาจารย์ศีล
* [[ดลกมล ศรัทธาทิพย์]] รับบทเป็น ตาคำ
* [[ดวงหทัย ศรัทธาทิพย์]] รับบทเป็น ป้าหยิบ
* [[กีรติ ศิวะเกื้อ]] รับบทเป็น แหก
218

การแก้ไข