ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบเนื้อหาที่ไม่ควรมีดูที่โครงการสถานศึกษา)
| establish_date = [[29 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2521]]
({{อายุปีและวัน|1978|5|29}})
| type = [[โรงเรียนมัธยมศึกษา|โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่กลาง]]
| group = สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19
| district = [[เลย]]-[[หนองบัวลำภู]]
}}
 
'''โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา''' เป็น[[โรงเรียนมัธยมศึกษา|โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่กลาง]]สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน]] [[กระทรวงศึกษาธิการ]] ตั้งอยู่เลขที่ 251 [[ถนนมลิวรรณ]] ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย<ref>[https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1042520457&Area_CODE=101719 ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน]</ref>
 
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยาเป็น 1 ใน 3 โรงเรียนของจังหวัดเลยที่เข้าร่วมในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ของ สสวท. ร่วมกับ[[โรงเรียนเลยพิทยาคม]] และ[[โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย]] และยังเป็นโรงเรียนพี่น้องกับ[[โรงเรียนเลยพิทยาคม]] ซึ่งในทุกๆปี จะมีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีโรงเรียนคู่พัฒนา เลยพิทย์-เลยอนุกูล ซึ่งจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2560 โดยใช้สนามกีฬาจังหวัดเลยเป็นสถานที่จัดการแข่งขัน
ผู้ใช้นิรนาม