ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไฉ่สิ่งเอี้ย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Torpido ย้ายหน้า ไฉซิ้งเอี้ย ไปยัง ไฉ่ซิ้งเอี้ย: ให้ออกเสียงใกล้เคียงที่สุด)
| align = right|[[พินอิน]]:||Cái-shén,Cái-shén-yé
|-
| align = right|[[สำเนียงแต้จิ๋ว]]:||ไช้ซิงเอี๊ยไฉ่ซิ้งเอี้ย
|-
| align = right|[[ภาษาหมิ่นหนาน|สำเนียงฮกเกี้ยน]]:||จ๋ายสิน,จ๋ายสินเอี๊ยะ
ผู้ใช้นิรนาม