ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:นโยบายการป้องกัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Horus ย้ายหน้า วิกิพีเดีย:นโยบายการล็อก ไปยัง วิกิพีเดีย:นโยบายการป้องกัน ทับหน้าเปลี่ยนท...)
วิกิพีเดียตั้งอยู่บนหลักการที่ว่า ทุกคนสามารถแก้ไขได้ ฉะนั้น จึงมุ่งเป้าให้สาธารณะสามารถแก้ไขได้มากหน้าเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้ทุกคนสามารถเพิ่มสาระและแก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูก อย่างไรก็ดี บางหน้าอาจอยู่ภายใต้การจำกัดทางเทคนิค (มักเพียงชั่วคราว) ว่าผู้ใดจะได้รับอนุญาตให้แก้ไขหน้าเหล่านั้นในบางพฤติการณ์ เพราะมีความเป็นไปได้ซึ่งระบุจำเพาะว่าจะเกิดความเสียหายหากยังปล่อยให้สาธารณะแก้ไขได้ การวางข้อจำกัดเช่นนี้ เรียกว่า '''การป้องกัน''' หรือ '''การล็อก'''
 
[[WP:ADMIN|ผู้ดูแลระบบวิกิพีเดีย]]เป็นผู้ล็อกป้องกันและปลดล็อกการป้องกันหน้า แต่ผู้ใช้ทุกคนสามารถขอให้ดำเนินมาตรการเหล่านี้ได้ การล็อกป้องกันอาจไม่มีกำหนด หรือหมดอายุหลังช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ที่ระบุก็ได้
 
การล็อกป้องกันประเภทที่พบเห็นมากที่สุด คือ การล็อกป้องกันสมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่า มีเฉพาะผู้ดูแลระบบที่สามารถแก้ไขหน้านั้นได้ และการกึ่งล็อกป้องกัน ซึ่งหมายความว่า เฉพาะผู้ใช้ล็อกอินและที่บัญชีได้รับการยืนยัน (คือ บัญชีที่มีอายุอย่างน้อยสี่วัน และแก้ไขหรือโพสต์อย่างน้อยสิบครั้ง) ที่สามารถแก้ไขหน้านั้นได้ การล็อกป้องกันรูปแบบอื่นมีรายละเอียดด้านล่าง ตามปกติหน้าที่ถูกล็อกป้องกันจะติดเครื่องหมายสัญลักษณ์แม่กุญแจขนาดเล็กไว้มุมบนขวา สีของแม่กุญแจที่ต่างกันหมายถึงประเภทการล็อกป้องกันที่ต่างกัน คุณสามารถเลื่อนเมาส์ไปเหนือสัญลักษณ์แม่กุญแจเพื่อดูว่าหน้านั้นถูกล็อกป้องกันด้วยเหตุใดและนานเท่าไร
 
นโยบายนี้อธิบายประเภทและวิธีดำเนินการล็อกป้องกันและปลดล็อกป้องกัน ตลอดจนเหตุผลที่ควรหรือไม่ควรใช้การล็อกป้องกัน ในรายละเอียด
 
== ประเภทการล็อกป้องกัน ==
ผู้ดูแลระบบมีตัวเลือกทางเทคนิคในการล็อกป้องกันหน้าดังต่อไปนี้
* '''ล็อกป้องกันสมบูรณ์''' กีดกันมิให้ผู้อื่นนอกจากผู้ดูแลระบบแก้ไข ไฟล์สื่อที่ล็อกป้องกันสมบูรณ์ไม่สามารถถูกเขียนทับโดยการอัปโหลดใหม่
* '''กึ่งล็อกป้องกัน''' กีดกันมิให้ผู้เขียนที่มิได้ลงทะเบียนและผู้เขียนที่บัญชียังไม่ได้รับการยืนยันแก้ไข
* '''ล็อกป้องกันสร้างหน้า''' กีดกันมิให้หน้าถูกสร้างใหม่ (ตามปกติเป็นหน้าที่เคยถูกลบไปแล้ว)
* '''ล็อกป้องกันย้าย''' กีดกันมิให้มีการย้ายหน้า
 
การล็อกป้องกันหรือปลดล็อกป้องกันทุกประเภทสามารถขอได้ที่ [[วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ]] การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ล็อกป้องกันสมบูรณ์ควรเสนอในหน้าอภิปรายของหน้านั้น และให้ผู้ดูแลระบบคนหนึ่งดำเนินการหากคำขอนั้นไม่เป็นที่ถกเถียงหรือมีการเห็นพ้องต้องกันแล้ว
 
ยกเว้นในกรณีหน้าในเนมสเปซมีเดียวิกิ ผู้ดูแลระบบสามารถปลดล็อกป้องกันหน้าได้ หากเหตุผลที่ต้องล็อกป้องกันไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป เวลาล่วงผ่านไปพอสมควรแล้ว หรือไม่มีการเห็นพ้องต้องกันว่ามีความจำเป็นต้องล็อกป้องกันต่อไป แนะนำให้ติดต่อผู้ดูแลระบบที่ล็อกป้องกันหน้านั้นในพฤติการณ์ที่ไม่ชัดเจน ปูมการล็อกป้องกันและปลดล็อกป้องกันมีที่[[พิเศษ:Log/protect|หน้านี้]]
 
=== ตารางเปรียบเทียบ ===
ตารางด้านล่างนี้ แสดงผลการล็อกป้องกันแบบต่าง ๆ ที่เกิดกับผู้เขียน
 
{{วิกิพีเดีย:นโยบายการล็อก/ระดับการล็อก}}
 
=== การล็อกป้องกันสมบูรณ์ ===
[[ไฟล์:Padlock.svg|74px|right|แม่กุญแจสีทอง]]
เฉพาะผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขหน้าที่ถูกล็อกป้องกันสมบูรณ์ได้ การล็อกป้องกันกประเภทนี้อาจมีกำหนดระยะเวลาหนึ่ง ๆ หรืออาจไม่มีกำหนดก็ได้
 
การแก้ไขหน้าที่ถูกล็อกป้องกันสมบูรณ์สามารถเสนอได้ในหน้าพูดคุย (หรือในฟอรัมอื่นที่เหมาะสม) เพื่ออภิปราย ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขบทความที่ถูกล็อกป้องกันซึ่งสะท้อนการเห็นพ้องต้องกัน
 
==== ข้อพิพาทเนื้อหา ====
ในหน้าที่ประสบสงครามแก้ไข การล็อกป้องกันสมบูรณ์ชั่วคราวสามารถบีบให้ภาคีทุกฝ่ายอภิปรายการแก้ไขของตนในหน้าพูดคุย ที่ซึ่งพวกเขาสามารถบรรลุการเห็นพ้องต้องกัน กรณีสงครามแก้ไขเอกเทศ และสงครามแก้ไขต่อเนื่องโดยผู้เขียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง อาจจัดการโดย[[วิกิพีเดีย:นโยบายการบล็อกผู้ใช้|การบล็อก]] เพื่อมิให้ไปกีดกันการแก้ไขหน้าตามปกติของผู้อื่น
 
ในการล็อกป้องกันหน้าเพราะข้อพิพาทเนื้อหา ปกติผู้ดูแลระบบจะล็อกป้องกันรุ่นปัจจุบัน ยกเว้นเมื่อรุ่นปัจจุบันมีเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายด้านเนื้อหาอย่างชัดเจน เช่น [[วิกิพีเดีย:การก่อกวน|การก่อกวน]] การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการหมิ่นประมาทบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ เพราะการล็อกป้องกันรุ่นล่าสุดบางครั้งสนองสงครามแก้ไขโดยสร้างรุ่นที่มีข้อพิพาท ฉะนั้น ผู้ดูแลระบบอาจย้อนไปรุ่นเก่าของหน้าก่อนสงครามแก้ไขหากมีจุดชัดเจนก็ได้ หน้าที่ถูกล็อกป้องกันเพราะข้อพิพาทเนื้อหาไม่ควรถูกแก้ไข ยกเว้นเพื่อทำการแก้ไขที่ไม่เป็นที่พิพาทหรือมีการเห็นพ้องต้องกันชัดเจน
 
ผู้ดูแลระบบไม่ควรล็อกป้องกันหรือปลดล็อกป้องกันหน้าเพื่อผลักดันมุมมองของตนในข้อพิพาทเนื้อหานั้น
 
==== การก่อกวน ====
การชิงล็อกป้องกันบทความอย่างสมบูรณ์ก่อนขัดต่อสภาพเปิดอิสระของวิกิพีเดีย การล็อกป้องกันสมบูรณ์ช่วงสั้น ๆ ใช้ในกรณีพบน้อยเมื่อบัญชียืนยันอัตโนมัติจำนวนมากถูกใช้เพื่อโจมตีเชิงก่อกวนต่อบทความหนึ่งอย่างต่อเนื่อง การก่อกวนต่อเนื่อง หรือความเป็นไปได้ของการก่อกวนในอนาคตสำหรับหน้าที่มีผู้เข้าชมสูง เป็นพื้นฐานของการล็อกป้องกันสมบูรณ์ไม่บ่อยครั้งนัก
 
==== ชื่อภาพทั่วไปที่ถูกล็อกป้องกัน ====
ภาพอย่าง [[:ไฟล์:Example.jpg]] ถูกล็อกป้องกันสมบูรณ์เพื่อกันมิให้อัปโหลดรุ่นใหม่
 
=== การกึ่งล็อกป้องกัน ===
[[ไฟล์:Padlock-silver.svg|75px|right|แม่กุญแจสีเทา]]
 
การกึ่งล็อกป้องกันกีดกันมิให้ผู้ใช้ไม่ลงทะเบียน (เลขที่อยู่ไอพี) เช่นเดียวกับทุกบัญชีที่ยังไม่ได้รับการยืนยันอัตโนมัติหรือยืนยันแล้ว แก้ไข
 
ผู้ใช้ดังกล่าวสามารถขอแก้ไขหน้าที่กึ่งล็อกป้องกันได้โดยเสนอในหน้าพูดคุย หากหน้าที่กล่าวถึงและหน้าพูดคุยถูกล็อกป้องกันทั้งคู่ โปรดส่งคำขอแก้ไขของคุณไปยัง [[วิกิพีเดีย:เลขาชาววิกิพีเดีย]] แทน
 
==== คำแนะนำแก่ผู้ดูแลระบบ ====
ผู้ดูแลระบบอาจกึ่งล็อกป้องกันหน้าที่อยู่ภายใต้การก่อกวนอย่างหนักและต่อเนื่อง หรือละเมิดนโยบายด้านเนื้อหา (เช่น [[WP:BLP|ชีวประวัติของบุคคลที่มีชีวิตอยู่]]และ[[WP:NPOV|มุมมองที่เป็นกลาง]]) อย่างไม่มีกำหนด การกึ่งล็อกป้องกันไม่ควรใช้เป็นมาตรการต่อต้านการก่อกวนที่ยังไม่เกิดขึ้น และไม่ควรใช้เพื่อให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใช้ลงทะเบียนเหนือผู้ใช้ไม่ลงทะเบียนในข้อพิพาทเนื้อหา (ที่สมเหตุผล)
 
นอกเหนือจากนี้ ผู้ดูแลระบบยังอาจกึ่งล็อกป้องกันหน้าชั่วคราว ที่:
* อยู่ภายใต้การก่อกวนหรือรบกวนสำคัญ แต่เกิดเพียงชั่วคราวเท่านั้น (เช่น เพราะสื่อให้ความสนใจ) เมื่อการบล็อกผู้ใช้ปัจเจกมิใช่ทางเลือกที่ปฏิบัติได้
* อยู่ภายใต้สงครามแก้ไข ซึ่งภาคีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ใช้ไม่ลงทะเบียนหรือผู้ใช้ใหม่ (หาไม่แล้วควรใช้การล็อกป้องกันสมบูรณ์แทน) ใช้วิธีนี้ไม่ได้หากมีผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติเข้ามาเกี่ยวข้อง
* อยู่ภายใต้การก่อกวนหรือสงครามแก้ไข ซึ่งผู้ใช้ไม่ลงทะเบียนใช้เล่ห์เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ได้มาซึ่งที่อยู่ใหม่ (IP-hopping) โดยการใช้การจัดสรรเลขที่อยู่ไอพีไม่คงที่ (dynamic IP adress) หรือที่อยู่อื่นโดยการเปลี่ยนแปลงระบบโดยใช้การปลอมเลขที่อยู่ไอพี (IP address spoofing)
* หน้าอภิปรายบทความ เมื่อหน้าเหล่านี้อยู่ภายใต้การรบกวนอย่างต่อเนื่อง การล็อกป้องกันเช่นนี้ควรใช้น้อยครั้ง เพราะมีผลกีดกันมิให้ผู้ใช้ไม่ลงทะเบียนหรือผู้ใช้ที่เพิ่งลงทะเบียนเข้ามามีส่วนในการอภิปราย ตามปกติหน้าและหน้าพูดคุยของหน้านั้นไม่ควรถูกล็อกป้องกันพร้อมกัน หากหน้าและหน้าพูดคุยของหน้านั้นถูกล็อกป้องกันทั้งคู่ หน้าพูดคุยควรนำผู้เขียนที่ได้รับผลกระทบไปยัง [[วิกิพีเดีย:เลขาชาววิกิพีเดีย]] เพื่อประกันว่า ไม่มีผู้เขียนคนใดถูกกีดกันมิให้เข้ามามีส่วนทั้งหมด
* ควรใช้การล็อกหน้าพูดคุยกับผู้ใช้ที่ถูกบล็อก รวมถึงเลขที่อยู่ไอพี น้อยครั้ง แต่ควรบล็อกอีกครั้งโดยไม่อนุญาตให้แก้ไขหน้าอภิปรายแทน เมื่อจำเป็น หรือเมื่อการบล็อกอีกครั้งโดยไม่อนุญาตการแก้ไขหน้าพูดคุยกับผู้ใช้ไม่สำเร็จ การล็อกป้องกันควรกินเวลาสั้น ๆ และไม่ควรเกินระยะเวลาการบล็อก
 
=== การล็อกป้องกันสร้างหน้า ===
[[ไฟล์:Padlock-skyblue.svg|75px|right|แม่กุญแจสีฟ้า]]
 
ผู้ดูแลระบบสามารถล็อกป้องกันการสร้างหน้าได้ผ่านอินเตอร์เฟซการล็อกเฟซการป้องกัน ซึ่งการล็อกป้องกันแบบนี้มีประโยชน์แก่บทความที่ถูกลบแต่มีการสร้างใหม่ซ้ำซาก การล็อกป้องกันแบบนี้[[ไวต่ออักษรใหญ่เล็ก]] รายการชื่อเรื่องที่ถูกล็อกป้องกันดูได้ที่ [[พิเศษ:Protectedtitles|ปูมชื่อเรื่องที่ถูกล็อกป้องกัน]]
 
การจำกัดชื่อเรื่องบทความใหม่เป็นการป้องกันไว้ก่อนใช้ผ่านระบบ[[มีเดียวิกิ:Titleblacklist|บัญชีดำชื่อเรื่อง]] ซึ่งให้การป้องกันที่ยืดหยุ่นกว่าด้วยการสนับสนุนสายอักขระย่อยและนิพจน์ทั่วไป
 
ผู้ร่วมเขียนที่ปรารถนาจะสร้างหน้าภายใต้ชื่อเรื่องที่ถูกล็อกป้องกันโดยมีเนื้อหาที่เหมาะสมกว่า ควรติดต่อผู้ดูแลระบบ (มองหาผู้ที่เคยเกี่ยวข้อง)
 
=== การล็อกป้องกันย้าย ===
[[ไฟล์:Padlock-olive.svg|75px|right|แม่กุญแจสีเขียว]]
การล็อกป้องกันย้ายกีดกันมิให้ผู้ใดเปลี่ยนชื่อหน้าไปยังชื่อเรื่องใหม่ ยกเว้นผู้ดูแลระบบ การล็อกป้องกันย้ายมักใช้ในกรณีต่อไปนี้
* หน้าที่อยู่ภายใต้การก่อกวนเปลี่ยนชื่อหน้าต่อเนื่อง
* หน้าที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับชื่อหน้า
* หน้าที่มีผู้เข้าชมมากซึ่งไม่มีเหตุต้องเปลี่ยนชื่อ
 
หน้าที่ถูกล็อกป้องกันสมบูรณ์จะถูกล็อกป้องกันย้ายเช่นกัน
 
เช่นเดียวกับการล็อกป้องกันสมบูรณ์ การล็อกป้องกันเพราะสงครามแก้ไขไม่ควรถูกมองว่าเป็นการสนับสนุนชื่อปัจจุบัน เมื่อการล็อกป้องกันย้ายมีผลระหว่างการอภิปรายขอย้าย หน้านั้นควรถูกล็อกป้องกันที่ชื่อเรื่องก่อนหน้าคำขอย้ายเริ่มต้น
 
===การล็อกป้องกันอัปโหลด===
[[ไฟล์:Padlock-purple.svg|75px|right|แม่กุญแจสีม่วง]]
ป้องกันการอัพโหลดไฟล์และไม่สามารถถูกแทนที่ด้วยรุ่นใหม่ยกเว้นโดยผู้ดูแลระบบ การป้องกันการอัพโหลดไม่ปกป้องหน้าไฟล์จากการแก้ไข การป้องกันการอัพโหลดอาจนำมาใช้โดยผู้ดูแลระบบเพื่อ:
เช่นเดียวกับการคุ้มครองเต็มรูปแบบ ผู้ดูแลระบบควรหลีกเลี่ยงความยินยอมรุ่นของแฟ้มหนึ่งไปอีกแฟ้มหนึ่ง และการป้องกันไม่ควรได้รับการพิจารณาการรับรองของรุ่นของแฟ้มปัจจุบันข้อยกเว้นที่เห็นได้ชัด คือเมื่อไฟล์ที่ได้รับความคุ้มครองจากการอัปโหลดเพื่อการก่อกวน
 
=== การล็อกป้องกันถาวร ===
[[ไฟล์:Padlock-red.svg|75px|right|แม่กุญแจสีแดง]]
บางบริเวณของวิกิพีเดียถูกซอฟต์แวร์[[มีเดียวิกิ]]ล็อกป้องกันถาวร เนมสเปซมีเดียวิกิ ซึ่งกำหนดบางส่วนของอินเตอร์เฟซเว็บไซต์ ถูกล็อกป้องกันสมบูรณ์ ผู้ดูแลระบบไม่สามารถนำการป้องกันนี้ออกได้ ยิ่งไปกว่านั้น หน้าซีเอสเอสและจาวาสคริปต์ของผู้ใช้ เช่น <tt><nowiki>ผู้ใช้:Example/common.css</nowiki></tt> ถูกล็อกป้องกันสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ มีเพียงบัญชีซึ่งเป็นเจ้าของหน้าเหล่านี้และผู้ดูลแระบบเท่านั้นที่สามารถแก้ไขได้ การป้องกันนี้บังคับใช้กับหน้าย่อยของผู้ใช้ใด ๆ ที่ต่อท้ายด้วย ".css" หรือ ".js" ไม่ว่าจะมีหน้าตามีเดียวิกิที่เทียบเท่ากันหรือไม่ก็ตาม ผู้ดูแลระบบสามารถดัดแปรหน้าเหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่น เพื่อนำสคริปต์ผู้ใช้ที่ถูกใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมออก
 
นอกเหนือจากการป้องกันที่เข้ารหัสตายตัวแล้ว โดยปกติหน้าต่อไปนี้ถูกล็อกป้องกันถาวร
* หน้าที่มีผู้พบเห็นมาก เช่น [[หน้าหลัก]] หรือ [[:ไฟล์:Wiki.png]]
* หน้าที่ไม่ควรถูกดัดแปรด้วยเหตุผลด้านลิขสิทธิ์หรือกฎหมาย เช่น [[วิกิพีเดีย:ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ|ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ]]หรือสำเนาท้องถิ่นของสัญญาอนุญาตลิขสิทธิ์ของเว็บ
* หน้าที่ถูกรวมผ่าน (transclude) บ่อยครั้ง เช่น {{tl|!-}} เพื่อกีดกันการก่อกวนหรือทำให้ระบบไม่สามารถใช้การได้ตามปกติ (denial of service attack) ซึ่งรวมถึงภาพหรือแม่แบบที่ถูกใช้ในหน้าที่มีผู้พบเห็นมากหรือรวมผ่านบ่อยครั้งด้วย
 
=== การล็อกป้องกันแบบต่อเรียง ===
การล็อกป้องกันแบบต่อเรียง (Cascading protection) เป็นการล็อกป้องกันหน้าอย่างสมบูรณ์ และยังขยายการล็อกป้องกันสมบูรณ์นั้นไปยังหน้าใด ๆ ที่รวมผ่านมายังหน้าที่ถูกล็อกป้องกันนั้นโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งรวมถึงแม่แบบ ภาพและสื่ออื่นที่อยู่ในวิกิพีเดียภาษาไทย ไฟล์ที่เก็บบนคอมมอนส์จะไม่ถูกล็อกป้องกันจากการล็อกป้องกันแบบต่อเรียง ซึ่งจะต้องถูกอัปโหลดขึ้นมาไว้ในวิกิพีเดียภาษาไทยเป็นการชั่วคราว หรือถูกล็อกป้องกันที่คอมมอนส์เอง
 
การล็อกป้องกันแบบต่อเรียง
* ควรใช้เฉพาะเพื่อกีดกันการก่อกวนในหน้าที่พบเห็นมาก
* ใช้ได้เฉพาะกับหน้าที่ล็อกป้องกันสมบูรณ์เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับหน้าที่ถูกกึ่งล็อกป้องกัน เพราะจะทำให้เกิดช่องว่างของระบบรักษาความปลอดภัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ [[Bugzilla:8796|บั๊กของระบบหมายเลข 8796]]
* การล็อกป้องกันหน้าแบบต่อเรียงจะยังไม่มีผลทันที อาจใช้เวลาหลายชั่วโมงก่อนจะมีผล ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ [[Bugzilla:18483|บั๊กของระบบหมายเลข 18483]]
* โดยทั่วไปไม่ควรใช้กับแม่แบบโดยตรง เพราะจะไม่ล็อกป้องกันการรวมผ่านในป้ายระบุ <nowiki><includeonly></nowiki> หรือการรวมผ่านที่ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์แม่แบบ แต่จะล็อกป้องกันหน้าย่อยเอกสารกำกับของแม่แบบ
 
== การใส่แม่แบบ ==
แม่แบบด้านล่างนี้อาจถูกเพิ่มไว้บนสุดของหน้าเพื่อชี้ว่าหน้านั้นถูกล็อกป้องกัน
 
{{แม่แบบที่ใช้ในการป้องกัน}}
 
== การระบุเหตุผลในการล็อกป้องกัน ==
[[วิกิพีเดีย:ผู้ดูแลระบบ|ผู้ดูแลระบบ]]พึงระบุเหตุผลในการบล็อกป้องกัน อย่าใช้คำสั้น ๆ เช่น '''ตลอดกาล''' เป็นต้น
 
{{นโยบายและแนวปฏิบัติ}}