ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แขวงไชยบุรี"

(ย้อนการแก้ไขที่ 6970275 สร้างโดย Mertik2 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ผู้ใช้แก้หน้าเปลี่ยนทาง
[[ด่านพรมแดนสองแคว]]อยู่ที่อำเภอสองแคว [[จังหวัดน่าน]]
ด่านชายแดนถาวรไทย-ลาว ห้วยโก๋น - น้ำเงิน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน
ด่านท่าลี่ เชื่อมต่อระหว่างเมืองแก่นท้าว และอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
 
== อ้างอิง ==
361

การแก้ไข