ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กล้องโทรทรรศน์"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
== ความคลาดสีของกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง ==
หากว่าเราใช้[[ปริซึม]]อิ้อิ้มาส่องกับแสงแดดจะพบว่า [[ปริซึม]]จะแตกแสงออก 7 สีด้วยกันเพราะปริซึมจะ[[หักเหแสง]]เหล่านั้น และถ้าสังเกตให้ดีเข้าไปอีกจะเห็นว่าสีที่หักเหมานั้นแต่ละสีจะยาวออกมาจากแท่งแก้ว[[ปริซึม]]ไม่เท่ากันและเราจะเรียกปรากฏการณ์เหล่านี้ว่า[[ดัชนีความหักเหของสี]]ไม่เท่ากันและถ้าหากมาใช้กับเลนส์เราจะเรียกว่า[[ความคลาดสี]]หรือ [[ความคลาดรงค์]] นั่นเอง
 
ความคลาดสีจะพบได้กับเลนส์ที่มีคุณภาพต่ำโดยเกิดจากการที่สีของแสงต่างมีดัชนีความหักเหของแสงไม่เท่ากันทำให้สีแต่ละสีไม่สามารถมารวมกันที่จุดรวมภาพจุดเดียวกันได้และทำให้เกิดรุ้งที่ขอบภาพ และในที่สุดภาพที่ได้มีแสงสีไม่ครบในภาพ และแสงที่หายไปจะเกินออกตรงขอบภาพ
ผู้ใช้นิรนาม