ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพลิงรักเพลิงแค้น"

| อานิก || [[จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์]] || [[ปรมะ อิ่มอโนทัย]]
|-
| || || [[ธนลภย์ ปรีดามาโนช]]
|-
| น้ำใจ || || [[ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล]]
|-
| || || [[สมิทธิ ลิขิตมาศกุล]]
|-
| || || [[เวธกา ศิริวัฒนา]]
| || || [[เบญจวรรณ อาร์ดเนอร์]]
|-
| || || [[ซูซานน่า เรโนล]]
|-
| || || [[มิณฑิตา วัฒนกุล]]
60

การแก้ไข