ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบุญวัฒนา"

|-
! colspan="5" |
|}
 
== กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนา (โรงเรียนเครือข่าย) ==
{| class="mw-collapsible mw-collapsed toccolours" width="80%"
! width="2%" style="background: #ffb6c1; color: #1e90ff ;" |<small>ลำดับ</small>
! width="16%" style="background: #ffb6c1; color: #1e90ff ;" |<small>ชื่อสถาบัน</small>
! width="3%" style="background: #ffb6c1; color: #1e90ff ;" |<small>อักษรย่อ</small>
! width="11%" style="background: #ffb6c1; color: #1e90ff ;" |<small>วันที่ก่อตั้ง</small>
! width="11%" style="background: #ffb6c1; color: #1e90ff ;" |<small>วันที่ร่วมเครือข่าย</small>
! width="16%" style="background: #ffb6c1; color: #1e90ff ;" |<small>สถานะ</small>
! width="22%" style="background: #ffb6c1; color: #1e90ff ;" |<small>ที่ตั้ง</small>
!<small>หมายเหตุ</small>
|-
| width="top" style="background: #e0ffff; " |1.
| width="top" style="background: #e0ffff; " |'''[[โรงเรียนบุญวัฒนา]]'''
| width="top" style="background: #e0ffff; " |บ.ว.น.
BWN
| colspan="2" width="top" style="background: #e0ffff; " |<center>{{วันเกิดและอายุ|2516|1|3}}</center>
| width="top" style="background: #e0ffff; " |ประกาศจัดตั้ง
| width="top" style="background: #e0ffff; " |159 หมู่ 1 [[ถนนราชสีมา-โชคชัย]]
ตำบลหัวทะเล [[อำเภอเมืองนครราชสีมา]] [[จังหวัดนครราชสีมา]]30000
| -
|-
| width="top" style="background: #e0ffff; " |2.
| width="top" style="background: #e0ffff; " |'''[[โรงเรียนบุญวัฒนา 2|โรงเรียนบุญวัฒนา ๒]]'''
| width="top" style="background: #e0ffff; " |บ.ว.น.๒
BWN 2
| colspan="2" width="top" style="background: #e0ffff; " |{{วันเกิดและอายุ|2538|4|5}}
| width="top" style="background: #e0ffff; " |แยกตัวจาก
โรงเรียนบุญวัฒนา
| width="top" style="background: #e0ffff; " |245 หมู่ 7 ถนนชาติพัฒนา
ตำบลหัวทะเล [[อำเภอเมืองนครราชสีมา]] [[จังหวัดนครราชสีมา]]30000
|แยกตัวจากเครือข่าย
{{วันเกิดและอายุ|2539|7|25}}
|}
 
15,632

การแก้ไข