ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบุญวัฒนา"

|แยกตัวจากเครือข่าย
{{วันเกิดและอายุ|2539|7|25}}
|}
 
== โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา ==
{| class="wikitable"
!ชื่อสถาบัน
!อักษรย่อ
!ประเถทสถาบัน
!หมายเหตุ
|-
|'''<small>ราชสีมาวิทยาลัย</small>'''
|'''<small>ร.ส.</small>'''
'''<small>R.S.</small>'''
|'''<small>ชายประจำจังหวัด</small>'''
|'''<small>โรงเรียนชายประจำมณฑลนครราชสีมา</small>'''
|-
|'''<small>สุรนารีวิทยา</small>'''
|'''<small>ส.ร.น.</small>'''
'''<small>S.R.N.</small>'''
|'''<small>สตรีประจำจังหวัด</small>'''
|'''<small>โรงเรียนสตรีประจำมณฑลนครราชสีมา</small>'''
|-
|'''<small>บุญวัฒนา</small>'''
|'''<small>บ.ว.น.</small>'''
'''<small>B.W.N.</small>'''
|'''<small>สหศึกษาประจำจังหวัด</small>'''
|'''<small>โรงเรียนนามพระราชทาน</small>'''
'''<small>(ขึ้นเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัย)</small>'''
|-
|'''<small>บุญเหลือวิทยานุสรณ์</small>'''
|'''<small>บ.ว.ส.</small>'''
'''<small>B.W.S.</small>'''
|'''<small>สหศึกษาประจำจังหวัด</small>'''
|'''<small>ขึ้นเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดโดยพฤตินัย</small>'''
|-
|<small>อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย</small>
<small>นครราชสีมา</small>
|<small>อ.ร.ว.นม.</small>
<small>URRW.NR</small>
|<small>สหศึกษา</small>
|
|-
|<small>สุรธรรมพิทักษ์</small>
|<small>ส.ธ.พ.</small>
<small>S.T.P.</small>
|<small>สหศึกษา</small>
|
|-
|<small>โคราชพิทยาคม</small>
|<small>คร.พ.</small>
<small>KR.P</small>
|<small>สหศึกษา</small>
|
|-
|<small>มารีย์วิทยา</small>
|<small>ม.ว.</small>
<small>M.V.</small>
|<small>สหศึกษา</small>
|<small>โรงเรียนเอกชน</small>
|-
|<small>อัสสัมชัญนครราชสีมา</small>
|<small>อ.ส.ช.</small>
<small>A.C.N.</small>
|<small>สหศึกษา</small>
|<small>โรงเรียนเอกชน</small>
|}
 
15,901

การแก้ไข