ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์"

|-align="left"
| [[มิสเตอร์อินเตอร์เนชันแนลไทยแลนด์#มิสเตอร์ไทยแลนด์อินเตอร์เนชันแนล 2012|<small>2555</small>]]
|<small>มุขพล โปษกะบุตร และ กรินทร์ยุทธ์ จินดาวัฒน์</small>
!<small>-</small>
!<small>-</small>
3,683

การแก้ไข