ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อย่าลืมฉัน"

 
==นักแสดงหลัก==
{| class="wikitable"
| '''''รูปแบบการนำเสนอ''''' || '''''เขมชาติ''''' || '''''สุริยาวดี''''' || '''''เอื้อ''''' || '''''เกนหลง'''''
|-
! ปี !! พ.ศ. 2520 !! พ.ศ. 2524 !! พ.ศ. 2530 !! พ.ศ. 2541 !! พ.ศ. 2557
| '''ภาพยนตร์ [[พ.ศ. 2520]]''' || [[สมบัติ เมทะนี]] || [[อรัญญา นามวงศ์]] || [[สมภพ เบญจาธิกุล]] || [[เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์]]
|-
| '''รูปแบบการนำเสนอ'''|| ภาพยนตร์ 35 มม. <ref>[https://www.facebook.com/photo.php?fbid=425875517557091&set=gm.263577677155630&type=1&theater อย่าลืมฉัน (2520 สมบัติ-อรัญญา-เนาวรัตน์)] โดย มนัส กิ่งจันทร์</ref> || colspan="2" align="center" | ละคร [[สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก|ช่อง 5]] || ละคร [[สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7|ช่อง 7]] || ละคร [[สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3|ช่อง 3]]
| '''ละครโทรทัศน์ [[พ.ศ. 2524]]''' || [[นิรุตติ์ ศิริจรรยา]] <ref>[http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5770&page=2&keyword= ละคร อย่าลืมฉัน (2524) นิรุตต์ / รัชนู] </ref> || [[รัชนู บุญชูดวง]] || คมสัน สุริยา || [[พรพรรณ เกษมมัสสุ]]
|-
| '''ผู้สร้าง''' || [[อรัญญา นามวงศ์|อัญชลี โปรดักชั่น]]<ref>http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=4197&page=1&keyword=</ref> || || || [[มลฤดี ยมาภัย|พีดี วิดีโอ]] || [[หทัยรัตน์ อมตวณิชย์|ละครไท]]
| '''ละครโทรทัศน์ [[พ.ศ. 2530]]''' || [[ชัยรัตน์ จิตรธรรม]] || [[ภัทรา ทิวานนท์]] || [[วีรยุทธ รสโอชา]] || [[สาวิตรี สามิภักดิ์]]
|-
| '''บทการแสดง''' || [[สุภาว์ เทวกุล]] || กนกววัย || || ภาสุรี-พงษ์สนิท สนิทวงศ์ ณ อยุธยา || [[ณัฐิยา ศิรกรวิไล]]
| '''ละครโทรทัศน์ [[พ.ศ. 2541]]''' || [[พีท ทองเจือ]] || [[สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์]] || [[ไมเคิล พูพาร์ท]] || [[อัญษนา บุรานันท์]]
|-
| '''ผู้กำกับ''' || [[รุจน์ รณภพ]] || [[อดุลย์ ดุลยรัตน์]] || || [[เปี๊ยก โปสเตอร์]] || [[ยุทธนา ลอพันธ์ไพบูลย์]]
| '''ละครโทรทัศน์ [[พ.ศ. 2557]]''' || [[เจษฎาภรณ์ ผลดี]] || [[แอน ทองประสม]] || [[สหรัถ สังคปรีชา]] || [[ศรีริต้า เจนเซ่น]]
|-
| '''ละครโทรทัศน์เขมชาติ ธีระราช || [[พ.ศ.สมบัติ 2524เมทะนี]]''' || [[นิรุตติ์ ศิริจรรยา]] <ref>[http://www.thaifilm.com/forumDetail.asp?topicID=5770&page=2&keyword= ละคร อย่าลืมฉัน (2524) นิรุตต์ / รัชนู] </ref> || [[รัชนูชัยรัตน์ บุญชูดวงจิตรธรรม]] || คมสัน[[พีท สุริยาทองเจือ]] || [[พรพรรณเจษฎาภรณ์ เกษมมัสสุผลดี]]
|-
| สุริยาวดี อุทัยเรือง (วดี, หนูเล็ก)/สุริยง รัตนชาติ (สุ) || [[อรัญญา นามวงศ์]] || [[รัชนู บุญชูดวง]] || [[ภัทรา ทิวานนท์]] || [[สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์]] || [[แอน ทองประสม]]
|-
| เอื้อ รัตนชาติ || [[สมภพ เบญจาธิกุล]] || คมสัน สุริยา || [[วีรยุทธ รสโอชา]] || [[ไมเคิล พูพาร์ท]] || [[สหรัถ สังคปรีชา]]
|-
| เกนหลง พงษ์สุภา || [[เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์]]|| [[พรพรรณ เกษมมัสสุ]] || [[สาวิตรี สามิภักดิ์]] || [[อัญษนา บุรานันท์]] || [[ศรีริต้า เจนเซ่น]]
|-
| อัมพิกา รัตนชาติ /คุณอิ๋ว (อัม) (นางร้ายกลับเป็นคนดี) || || || || ||
|-
| อรทัย รัตนชาติ /คุณอุ๋ย (อร) (นางร้าย) || [[อรสา พรหมประทาน]] || || || ||
|-
| สมคิด || [[สุวิน สว่างรัตน์]] || || || ||
|-
| วิบูลย์ || [[สายัณห์ จันทรวิบูลย์]] || || || ||
|-
| วันจักร รัตนชาติ (ไข่) || ด.ช.[[อ๊อด จินดานุช]] || || || ||
|-
| แววจักร รัตนชาติ (ไก่) || ด.ญ.[[จอย จินดานุช]] || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง
|-
| พจน์ พงษ์สุภา || || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง
|-
| นภา อุทัยเรือง || [[มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา]] || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง
|-
| อาทิตย์ อุทัยเรือง || || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง
|-
| ชื่น || || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง
|-
| มาลัย || || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง
|-
| วานิต้า/วนิดา || [[ทาริกา ธิดาทิตย์]] || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง
|-
| ชวลิต รัตนชาติ|| [[แฉล้ม บัวเปลี่ยนสี]] || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง
|-
| ชนะ || [[อดุลย์ ดุลยรัตน์]] || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง
|-
| วิเวียน || || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง
|-
| ฮันนี่ || || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง
|-
| วิญญู || || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง
|-
| ยายน้อย || || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง
|-
| โอลิวิเยร์ || || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง
|-
| บัญชา || || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง
|-
| ชาติชาย || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง
|-
| แหลม || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง
|-
| ห้อย || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง || ตัวอย่าง
|-
| หลวงรัตนชาติ || || || || [[แรม วรธรรม]] ||
|}
 
1,529

การแก้ไข