ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไม้ต้น"

แทนที่เนื้อหาด้วย " พาทอ่อนมาก"
(แทนที่เนื้อหาด้วย " พาทอ่อนมาก")
ป้ายระบุ: ถูกแทน
{{เพิ่มอ้างอิง}}
{{สั้นมาก}}
{{ความหมายอื่น|||ต้นไม้ (แก้ความกำกวม)|ต้นไม้}}
[[ไฟล์:SakuraHealed.png|thumb|ต้นซากุระ]]
'''ไม้ต้น''' คือ [[พืชนานปี]]ซึ่งมีลำต้นยาว กิ่งและใบในสปีชีส์ส่วนใหญ่ บางครั้ง นิยามคำว่าไม้ต้นอาจแคบลง โดยรวมเฉพาะพืชไม้ (woody plant) เท่านั้น คือ พืชที่ใช้เป็น[[ไม้]]หรืความสูงกว่าที่กำหนด ในความหมายกว้างที่สุด ไม้ต้นรวม[[ปาล์ม]] [[เฟิร์นต้น]] [[กล้วย]]และ[[ไผ่]]
 
พาทอ่อนมาก
ไม้ต้นมักมีอายุยืน<ref>{{cite journal|first1=Rémy J.|last1=Petit|first2=Arndt|last2=Hampe|year=2006|title=Some Evolutionary Consequences of Being a Tree|journal=Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics|volume=37|pages=187–214|url=มวยhttp://www.ecologicalevolution.org/content/Petit_How2BeATree.pdf|doi=10.1146/annurev.ecolsys.37.091305.110215}}</ref> บางต้นอยู่ได้หลายพันปี ต้นที่สูงที่สุดบนโลกมีความสูง 115.6 เมตร และมีความสูงได้มากที่สุดตามทฤษฎี 130 เมตร<ref>{{cite web|url=http://www.planta.cn/forum/files_planta/the_limits_to_tree_height_995.pdf|title=The limits to tree height|author=Koch, George W.; Sillett, Stephen C.; Jennings, Gregory M.; Davis, Stephen D.|year=2004|work=Letters to Nature|publisher=Nature Publishing Group|accessdate=2012-10-08}}</ref> ไม้ต้นอุบัติขึ้นบนโลกเป็นเวลาราว 370 ล้านปีแล้ว ไม้ต้นมิใช่กลุ่มทาง[[อนุกรมวิธาน]] แต่เป็นกลุ่มพืชไม่เกี่ยวข้องกันที่วิวัฒนาลำต้นและกิ่งไม้เพื่อให้สูงเหนือพืชอื่นและใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ให้ได้มากที่สุด
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{คอมมอนส์|Tree}}
 
[[หมวดหมู่:พืช]]
{{โครงพืช}}
ผู้ใช้นิรนาม